• Home
  • Nieuws
  • Samen wonen en samen werken in een vernieuwd gemeenschapshuis

Samen wonen en samen werken in een vernieuwd gemeenschapshuis

Afbeelding van de huidige Klepel

We merken dat er veel vragen leven over het project ‘nieuw gemeenschapshuis Asten’. In dit artikel praten we u bij over hoe het begon, hoe het traject verloopt, wie er betrokken zijn, hoe we tot bepaalde keuzes zijn gekomen en welke financiële afwegingen zijn gemaakt om te komen tot een verantwoord,  toekomstbestendig, multifunctioneel en betaalbaar geheel. 

Op 6, 8 en 9 juli 2020, presenteren we het voorlopig ontwerp van de nieuw te realiseren accommodatie om 19.30 uur in huidig gemeenschapshuis De Klepel aan de Kerkstraat in Asten. U kunt zich hiervoor aanmelden.  
“Begonnen in 2014 bij de stichtingsbesturen van de Beiaard en De Klepel die zich afvroegen: We hebben twee gemeenschapshuizen die ‘op’ zijn, waarvan de ene vooral overdag gebruikt wordt en de andere ‘s avonds en in het weekend. Wat als we samen verder gaan?” Dat was het begin van een traject waarin samen met alle betrokkenen goed is gekeken naar de behoefte van de Astense inwoners en naar de mogelijkheden. Het was een lastige keuze en dat was de reden om het college van B&W een bestuursopdracht te geven in februari 2018 om te komen tot uitgewerkte scenario’s voor zowel locatie De Klepel als voor het Patersklooster. Na een half jaar van werksessies, waarin betrokken en geïnteresseerde Astenaren input leverden om tot een weloverwogen en gedragen besluit te komen, koos de gemeenteraad op 16 april 2019 voor het scenario 2: ‘Locatie Klepel, Wenselijk’.

“Klepel Wenselijk: Een oude Klepel die verbouwd wordt?”

Veel mensen denken dat De Klepel als gemeenschapshuis wordt vernieuwd tot een Klepel 2.0. Je kunt het nieuwe plan echter niet vergelijken met de huidige Klepel, niet qua uiterlijk en niet qua opzet. Zo gaan er veel meer partijen samen wonen en samen werken onder hetzelfde dak dan nu in de huidige Klepel. Zij verhuizen vanuit 7 locaties naar het vernieuwde gemeenschapshuis. 

Wie zijn die partijen en vanuit welke locaties verhuizen zij?

Verenigingen die nu in locatie Beiaard zitten, zoals bijvoorbeeld Muziekvereniging Jong Nederland, de biljartclub, de seniorenvereniging, maar ook het Sociaal team Asten. De Beiaard (met de pastorie en de kerk) is verkocht en wordt na vertrek van de huidige gebruikers (en tijdelijk die van De Klepel erbij) gesloopt. Daar komt dan Ons Thuys te staan;
    Verenigingen die altijd in de Klepel zaten, bijv. Harmonie St. Cecilia, Puur Sangh en de carnavalsverenigingen de Klot en de Plekkers;
    Locatie VVV Asten;
    Locatie ONIS; 
    Locatie Bibliotheek;
    Locatie Wocom met één Hoog;
    Locatie (aanbouwgedeelte pastorie links) met de administratie van de kerk en bijeenkomsten van de kerk en evt. nog andere nieuwe gebruikers.

Allemaal partijen met een directe link naar de inwoners van de gemeente Asten; samen in het gemeenschapshuis Asten. Het wordt dus een multifunctionele accommodatie van en voor Asten, die toekomstbestendig is en van elke Astenaar is. Een uitnodigende plek waar mensen, verenigingen en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten. 

De foyer met de horeca is straks bijvoorbeeld tevens de bibliotheek met de VVV. En of je nu komt voor een bezoek aan het Sociaal Team Asten, Onis, je hebt muziekles, je komt de krant lezen of je hebt met onze pastoor afgesproken, iedereen is welkom, 7 dagen in de week! 

Veranderproces en toekomstbestendigheid

Dit is een verandering die iets vraagt van de gebruikers. Jarenlang ben je gewend aan je eigen plek, en nu komt alles samen. We vragen de mensen om er samen een bruisend geheel van te maken, om ruimtes en faciliteiten te delen en dat kost tijd en is wennen. Komt dit idee van de gemeente? Of van de projectleider? Nee, dit is wat Asten als wens heeft aangegeven in de werksessies.

Investering voor 40 jaar

De investering die we nu doen is voor de komende 40 jaar. De mensen in Asten wilden de Bibliotheek, ONIS, VVV en het Sociaal Team Asten in het gemeenschapshuis. Dit zijn vaste huurders, die altijd al werden gesubsidieerd door de gemeente Asten. Onze eigen maatschappelijke en culturele organisaties een vaste basis bieden in ons gemeenschapshuis, is een belangrijke keuze. Op andere plaatsen hebben we gezien dat cultuur het fundament vormt van een gemeenschapshuis, waardoor je afhankelijk wordt van een culturele programmering zoals bijv. bij De Ruchte in Someren, Hofdael in Geldrop of het Cultuurcentrum in Deurne. 

Multifunctioneel voor nu en de toekomst

Natuurlijk is ook in Asten volop ruimte voor cultuur en optredens, want de zaal met het podium is net zo groot als in de huidige Klepel. Er komen zelfs, meer dan nu het geval is, mogelijkheden voor kleinschalig theater, lezingen en presentaties. Zo is de trap vanuit de foyer naar de eerste verdieping tevens geschikt als tribune. Kortom, een multifunctioneel gemeenschapshuis voor jong en oud, voor nu en in de toekomst!

“Asten moet bezuinigen, maar zet wel een duur gemeenschapshuis neer?!”

Het is logisch dat mensen zich afvragen hoe dit betaald moet worden. In het raadsvoorstel voor de locatiekeuze in april 2019 zijn financiële bandbreedtes aangegeven. Nu wordt, bij de uitwerking van het gekozen scenario 2, duidelijk wat de daadwerkelijke kosten zijn en dit geeft een positief beeld. De raad zal daar in augustus over worden bijgepraat. De investering die we nu doen, biedt een toekomstbestendig plan. Het samen wonen en samen werken onder 1 dak leidt tot een gunstiger (financieel) plaatje dan wat er nu ligt met 7 losse gebouwen, met per gebouw het onderhoud, facilitaire zaken en een receptie / telefonie. De gevraagde synergie vanuit de bezuinigingsronde uit 2019 kan in dit nieuwe concept verwerkt worden, precies zoals de raad graag wilde. Geen samenwerking in het nieuwe gemeenschapshuis leidt op termijn tot tonnen meer uitgaven, en dat zonder adequaat gemeenschapshuis. 

“Wordt het dan onbetaalbaar voor de gebruikers?”

Ruimtes huren in het nieuwe gemeenschapshuis is niet meer gratis, maar dat is ook niet meer van deze tijd. Bij renovatie van de huidige Klepel zouden ook huurprijzen gevraagd gaan worden. In de opdracht van februari 2018 is meegegeven dat de prijzen in lijn moeten liggen met die van de MFA in Ommel en de BMV Heusden en dat is gelukt. Het is ook nog mogelijk dat verenigingen in natura een bijdrage gaan leveren, maar dat moet nog worden uitgewerkt door het nieuw te vormen stichtingsbestuur. 

Van voorlopig ontwerp naar realisatie

En dan nu, het voorlopige ontwerp is klaar! Tot stand gekomen vanuit een brede inbreng zoals steeds in dit project. Buiten de werksessies van 2018 waarin we hebben opgehaald WAT er in het gemeenschapshuis moest komen, heeft de werkgroep Visie met daarin de grote gebruikers Onis, Bibliotheek, VVV, Sociaal team Asten, Harmonie St. Cecilia, Muziekvereniging Jong Nederland, de Seniorenvereniging en CS de Klot, maximaal meegedacht HOE dat kan. 
Een voorlopig ontwerp is nog niet definitief, er is nog ruimte voor verbetering. Daarom willen we graag jullie mening en inbreng op dit voorlopig ontwerp horen om vervolgens te kunnen toewerken naar een definitief ontwerp en naar realisatie daarvan. 

Uitnodiging

Dus kom naar de Klepel op 6, 8 of 9 juli 2020 om 19.30 u. Vanwege de coronamaatregelen en het maximaal aantal plaatsen, vragen we u zich wel vooraf aan te melden via gemeenschapshuis@asten.nl. U kunt ook altijd de website van de gemeente Asten bezoeken www.asten.nl waar onder de knop “gemeenschapshuis” de tekeningen en de film van het voorlopige ontwerp komen te staan. We leggen de tekeningen ook in de hal van het gemeenschapshuis, waar u ze ook kunt bekijken.

Input is welkom

Kunt u niet aanwezig zijn op één van de drie avonden in De Klepel en wilt u toch graag uw input nog aan ons meegeven, dat kan! Stuur dan een email aan gemeenschapshuis@asten.nl of schrijf het op en lever het in bij de receptie van het gemeentehuis.