Subsidieplafond 2023

Subsidieplafond 2023De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de begroting 2023 voor de volgende incidentele subsidievormen een subsidieplafond ingesteld.

Subsidieplafond 2023

Subsidie 

 Budget 2023

Activiteitensubsidie€ 15.000,=
Kadervorming/deskundigheidsbevordering  
Incidentele participatiesubsidie inclusief burgerinitiatieven€ 30.000,=


Dit betekent dat aanvragen die in 2023 worden ingediend nadat het budget is uitgeput, worden afgewezen zonder verdere motivatie.
Een aanvraag voor een incidentele subsidie kan ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders vóór aanvang van de activiteit, de cursus of het project.

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Manders, tel.  (0493) 671 212 of via e-mail.