Thema-avond wonen: Denkt u mee?

De gemeente Asten gaat haar woonbeleid actualiseren en een nieuwe woonvisie opstellen. Praat u mee op 29 maart 2023?

Bij het opstellen van die woonvisie gaan wij graag in gesprek met inwoners en betrokken organisaties.
Onder begeleiding van bureau Companen gaan we het gezamenlijk hebben over een viertal thema’s: 

  • Woonkansen in de kernen;
  • De woningbouwambitie en hoe deze vorm moet krijgen;
  • Inspelen op de vergrijzing;
  • Toekomstbestendige kwaliteit van de woningvoorraad. 

We horen graag van u hoe u aankijkt tegen de ontwikkelingen op de woningmarkt en welke opgaven u ziet voor het toekomstige gemeentelijke woonbeleid. De input van deze avond gebruiken we bij het opstellen van de nieuwe woonvisie. 

Denkt u met ons mee?

Meld u dan aan door een e-mail te sturen naar gemeente@asten.nl

Graag tot ziens op woensdag 29 maart in de hal van het gemeentehuis! 
Inloop vanaf 19.30 uur. Start om 20.00 uur.

Foto: Siris