• Home
  • Nieuws
  • Uitgeschreven uit de basisadministratie: Vertrokken met onbekende bestemming

Uitgeschreven uit de basisadministratie: Vertrokken met onbekende bestemming

Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening is gebleken dat onderstaande personen niet woonachtig zijn op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Asten heeft besloten om onderstaande persoon/personen uit te schrijven wegens vertrek met onbekende bestemming. De uitschrijving kan gevolgen hebben voor het recht op overheidsvoorzieningen en –diensten.
De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) :

NaamGeboortedatumPer datum uitgeschreven
J. Szczepanik28-12-199306-12-2022
P. Stefaniak31-01-199306-12-2022


Wanneer u weet waar (een van) bovenstaande personen verblijven of uw naam staat hierboven genoemd, neem dan contact op met de afdeling Dienstverlening van de gemeente Asten, tel. (0493) 671 212.

Bezwaar

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 290, 5720 AG Asten. De termijn gaat één dag na deze publicatie in.