Nieuws

Definitieve tekeningen gemeenschapshuis

28 januari 2021

Ze zijn definitief! Het ontwerp en indeling van het nieuwe gemeenschapshuis staan vast. Met de nodige input van inwoners en (toekomstige) gebruikers werd er de afgelopen maanden flink geschaafd aan het ontwerp om tegemoet te komen aan heel veel…

Financiële ondersteuning voor lokale culturele sector

21 januari 2021

Het Kabinet heeft via het Gemeentefonds geld beschikbaar gesteld voor ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur in de gemeente Asten. Deze compensatieregeling is bedoeld voor lokale culturele organisaties zonder winstoogmerk, om opgelopen…

Bericht van de nieuwe burgemeester

21 januari 2021

Beste inwoners van de gemeente Asten, Vandaag, 21 januari 2021, is mijn eerste werkdag als nieuwe burgemeester van de gemeente Asten. Ik heb de laatste weken lang naar deze dag toegeleefd. Door mijn werk als wethouder in Gemert - Bakel leefde ik…

Licht van tuinbouwkassen

21 januari 2021

Bij de gemeente Asten zijn verschillende meldingen binnengekomen over “lichtvervuiling” van tuinbouwkassen. De gemeente heeft in het verleden met de betrokken Astense ondernemers afspraken gemaakt. De glastuinbouwsector is daarbij gebonden aan regels…

Installatie burgemeester Van Extel-van Katwijk op een later tijdstip

14 januari 2021

In verband met de huidige coronasituatie is in nauw overleg met de provincie besloten de installatie van burgemeester Van Extel-Van Katwijk te verplaatsen. De oorspronkelijk geplande bijzondere raadsvergadering van 20 januari 2021 kan helaas niet…

Vernieuwde identiteitskaart vanaf 1 januari 2021

07 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 wordt de Nederlandse identiteitskaart met een inlogfunctie (eNIK) uitgegeven. Dit betekent dat u met uw identiteitskaart via de DigiD-app kunt inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of pensioenfonds. Als u vanaf…

Helpt u mee het buitengebied vergroenen?

05 januari 2021

Hebt u grond in het buitengebied? En ligt deze grond buiten uw erf*? Dan kunt u in aanmerking komen voor een aantrekkelijke vergoeding voor aanleg en beheer van onder andere bosschages, bomen, poelen, hoogstamboomgaard en bloemrijke randen.  Ook…

Onweerstaanbaar Asten: Gemeentelijk rioleringsplan 

25 december 2020

In de toekomstagenda Asten 2030 zijn vier belangrijke opgaven geformuleerd. Een van de opgaven is een Klimaatbestendig Asten. Hierbij streven wij naar een gemeente die in staat is de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Op 8 december 2020…

Vanaf 1 december: verplicht mondkapje dragen in het gemeentehuis

30 november 2020

Heeft u een afspraak in het gemeentehuis, dan bent u vanaf 1 december verplicht om een mondmasker te dragen. In het publieksgedeelte van het gemeentehuis dragen zowel de medewerkers als de bezoekers een mondkapje. Achter de contactschermen bij de…

Aanpassingen Beatrixlaan / een verkeersveilige schoolomgeving

26 november 2020

Aan de Beatrixlaan nabij het Varendonck College wordt een nieuwe basisschool met kinderdagopvang gebouwd. Ten behoeve van de bouw van de school en kinderopvang wordt ook de schoolomgeving aangepast. Deze aanpassingen zijn erop gericht om te komen tot…