Nieuws

Realisatie rotonde Buizerdweg stap dichterbij

04 augustus 2021

De gemeente Asten en de provincie Noord Brabant hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de aanleg van een rotonde op de N279 ter hoogte van de Buizerdweg en de Meijelseweg. De provincie start volgens planning begin 2022 met de renovatie…

Iets te vragen of te melden aan wethouder Spoor? Op de koffie bij Janine 

02 augustus 2021

Wethouder Janine Spoor pakt haar inloopmomenten weer op. Deze vinden afwisselt plaats in Asten, Heusden en Ommel en zijn bedoeld voor iedereen die op een laagdrempelige manier iets wil vragen of bespreken met de wethouder. U bent dus van harte welkom…

Peiling voor ondernemers: Behoefte aan een bedrijfskavel?

02 augustus 2021

Sinds de uitgifte van bedrijventerrein Florapark heeft de gemeente Asten geen nieuwe bedrijfskavels meer voorhanden. Voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen is de gemeente echter gehouden aan afspraken in de regio en met de provincie:…

Maak het inbrekers niet te gemakkelijk!

02 augustus 2021

Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, we minder vanuit thuis werken en de horeca, bioscopen en ander zaken in de avonduren weer open zijn, neemt ook de kans op woninginbraken weer toe.   Ben extra alert op woninginbraken en let ook op inbraken in…

Bibob-beleid geldt Peelbreed nu ook bij overheidsopdrachten

22 juli 2021

Vergunningen, subsidies, vastgoedtransacties, overheidsopdrachten of aanbestedingen. Voor criminelen ideale manieren om geld wit te wassen of criminele activiteiten te ondernemen. Denk aan een café als dekmantel. Via de bevoegdheden van de Wet Bibob…

Lokaal preventieakkoord gesloten

13 juli 2021

In de gemeente Asten is een lokaal preventieakkoord gesloten. Afgelopen maanden hebben we met veel lokale partijen in kaart gebracht wat er in Asten al is rondom gezondheid en preventie (en dat is nog al wat!). We hebben samen doelen op gesteld en…

Wijziging in dienstverlening vanwege introductie nieuw model ID-kaart

12 juli 2021

Op 2 augustus 2021 wordt het nieuwe model van de Nederlandse identiteitskaart geïntroduceerd. Deze nieuw vormgegeven kaart bevat o.a. een EU-vlag met de letters NL en een nieuw Kinegram. Per 2 augustus 2021 worden er (net als bij de paspoorten), twee…

Aanpak wateroverlast Voorste Heusden

12 juli 2021

Na een hevige regenbui, staat het aan de Voorste Heusden vaak blank. Om dit probleem aan te pakken heeft de gemeenteraad vorig jaar geld beschikbaar gesteld. Ook de verkeersveiligheid wordt direct meegenomen in het plan.   Het plan Op de site van…

Zomeragenda: EnergieHuis SlimWonen

12 juli 2021

Nieuw in de regio: EnergieHuisSlimWonen.nl. EnergieHuis Slim Wonen is een nieuwe Serviceloket met gratis diensten voor en door bewoners en huiseigenaren van 8 gemeenten in onze regio. Ga naar de website en bekijk de lokale initiatieven en acties via…

Alzheimer Café Peelland pakt draad weer op

12 juli 2021

Met de versoepelingen van afgelopen weken kan ook Alzheimer Café Peelland weer vooruitkijken. Besloten is om op dinsdag 7 september 2021 weer te starten met de reguliere bijeenkomsten op de eerste dinsdag van de maand om 19.30 uur in dienstencentrum…