Check of je loden leidingen hebt

Geplaatst op dinsdag 15 juni 2021

In Nederland zijn er nog zo’n 200.000 woningen met loden drinkwaterleidingen. Dat is onwenselijk, want door dat lood komen er giftige deeltjes in het drinkwater terecht.
Tot 1960 werd lood gebruikt bij de aanleg van drinkwaterleidingen. Daarna kwam pas het inzicht dat dit slecht is voor de kwaliteit van het water. Drinkwaterbedrijven zijn
verantwoordelijk voor de leidingen tot aan de voordeur en hebben dit al bijna overal aangepast. Maar achter de voordeur zijn huiseigenaren verantwoordelijk.

Gevolgen voor hersenontwikkeling

In 2019 is er een rapport verschenen van de Gezondheidsraad waarin staat dat ook lagere concentraties lood gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Voor jonge kinderen kan
het invloed hebben op de hersenontwikkeling. Bij volwassenen is er mogelijk extra risico op hart- en vaatziekten en nierziekte.

Watertest

Je kunt bij de watermeter kijken of daar nog loden leidingen zichtbaar zijn. Maar ze kunnen ook in de muur ingebouwd zijn. Je kunt een watertest bestellen waarmee je
kunt aantonen of er wel of geen lood in het water zit. Laat de test wel doen door een erkend bedrijf.

Verhuurders

Bij een huurhuis is de verhuurder verantwoordelijk voor het vervangen van de loden leidingen. Een te hoog loodgehalte is een gebrek dat de verhuurder moet herstellen.
Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid onder Loden leidingen.