Fietsstraat: Wat is dat eigenlijk?

Geplaatst op maandag 14 oktober 2019
Afbeelding van de fieststraat in Asten

Bij de realisatie van de nieuwe rotonde op de Heesakkerweg hebben we een gedeelte van de fietsroute tussen Asten en Someren ingericht als fietsstraat. Het betreft het gedeelte tussen de Beatrixlaan en de Veldweg. Bij een fietsstraat wordt de nadruk meer op het fietsverkeer gelegd en is de automobilist te gast. Dit wordt verduidelijk doordat in het midden van de rijbaan een brede strook rood asfalt is aangebracht. Tevens is de maximumsnelheid teruggebracht naar 30 km/uur en is de aansluiting met de Veldweg aangepast. Verkeer komende uit de Veldweg moet het fietsverkeer voor laten gaan.

Nieuw fenomeen

De fietsstraat is een relatief nieuw fenomeen in het Nederlandse straatbeeld. En zoals bij alle nieuwe dingen, moet iedereen er even aan wennen. De spelregels op een fietsstraat zijn lang niet altijd voor iedereen duidelijk, want wie hooft nou waar te rijden?

Wat is een fietsstraat eigenlijk?

Een fietsstraat is een straat die is ingericht als fietsroute waar ook auto’s zijn toegestaan. De snelheid van de auto is beperkt door het karakter van de inrichting van de fietsstraat. Een rijbaan van rood asfalt geeft aan dat de fietsers ruim baan krijgen en dat de automobilist zijn snelheid hierop moet aanpassen.

Auto te gast

Door de inrichting van de straat blijkt dat de fiets prioriteit heeft en de auto te gast is. Er is weinig ruimte om fietsers te passeren zonder daarmee tegemoetkomend verkeer te hinderen. Daardoor moet de auto achter de fietser blijven totdat het passeren op een veiliger manier kan gebeuren. Automobilisten rijden met een lage schelheid die is afgestemd op de fietser. Dit is positief voor de verkeersveiligheid. Een autonomist mag de fietser inhalen maar alleen wanneer dit veilig kan en het overig verkeer niet wordt gehinderd.