Jeugdgezondheidszorg voor 0- tot 4- jarigen naar GGD Brabant-Zuidoost

Geplaatst op donderdag 19 september 2019
Afbeelding van kind dat speelt met auto's

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0- tot 4-jarigen in Zuidoost-Brabant wordt vanaf januari 2021 ondergebracht bij de GGD. De 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant hebben dit onlangs besloten. Momenteel voeren zorgorganisaties ZuidZorg en de Zorgboog deze taak uit. De overdracht past bij de regionale visie en doelstelling van de gemeenten voor een toekomstgerichte en eigentijdse jeugdgezondheidszorg in de regio.

Doorgaande lijn

Door de overgang van ZuidZorg en de Zorgboog naar de GGD zijn kinderen voortaan in doorgaande lijn in beeld bij de GGD. De zorg voor 4- tot 18-jarigen wordt immers al uitgevoerd door de GGD. “ZuidZorg en de Zorgboog leveren goede zorg maar organisatorisch is het niet handig”, vertelt de Veldhovense wethouder Mariënne van Dongen namens de 21 gemeenten. "Er is veel overdracht nodig en er zijn beperkingen op het gebied van privacywetgeving. De gemeenten zien de transitie naar de GGD dan ook als een logische en positieve ontwikkeling, die bovendien past binnen het landelijke beeld waarbij de GGD de jeugdgezondheidszorg voor 0- tot 18-jarigen verzorgt.”

Ruimte voor maatwerk

Door de integratie bij de GGD kunnen de gemeenten vroegtijdiger interveniëren en preventiever werken. Wethouder Van Dongen: “Door de overdracht kunnen we JGZ effectiever inzetten. Kinderen en hun ouders kunnen blijven rekenen op een eigentijdse en innovatieve dienstverlening met ruimte voor differentiatie en maatwerk. Daarbij kunnen we nog beter rekening houden met de wensen van kinderen en hun gezinnen en van de partners in de keten van zorg voor de jeugd."

Overgang

Mensen, taken en middelen van ZuidZorg en de Zorgboog worden overgenomen door de GGD. De organisaties maken zich sterk voor een zorgvuldige overdracht van medewerkers én cliënten en hechten veel waarde aan een goede samenwerking met de GGD.