Nieuwe burgemeester gemeente Asten

Geplaatst op dinsdag 20 oktober 2020
Nieuwe burgemeester Anke van Extel-Van Katwijk

Door het aangekondigde afscheid van burgemeester Vos als burgemeester van Asten per 15 januari 2021 is een vacature ontstaan. Vandaag maakte de heer Leenders als voorzitter van de Vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Asten bekend dat de gemeenteraad heeft besloten om bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor benoeming als burgemeester van Asten, Mevrouw Anke van Extel-van Katwijk aan te bevelen.

Toelichting op de voordracht

Mevrouw Van Extel-van Katwijk is 42 jaar en op dit moment wethouder in de gemeente Gemert-Bakel. Zij is aanstekelijk in haar energie en enthousiasme voor het burgemeestersambt. Zij overtuigt met haar natuurlijke wijze van communiceren die uitstekend aansluit bij de resultaten van de inwonersenquête. Zij is een jonge en zelfverzekerde kandidaat die als een toegankelijke en extraverte bestuurder op passende wijze verbinding maakt. Zij is sympathiek en duidelijk in haar optreden. Op basis van haar ervaring toont zij vakmanschap en een goed ontwikkeld gevoel voor rollen en verhoudingen in het openbaar bestuur.

CV

Mevrouw Van Extel-van Katwijk is 42 jaar, geboren in Handel en woonachtig in Gemert. Zij is gehuwd met Edwin van Extel en heeft twee kinderen, een dochter van 13 jaar en een zoon van 11 jaar. Zij is lid van het CDA en sinds 2014 wethouder (o.a. ruimtelijke ordening, reconstructie landelijk gebied, duurzaamheid) en locoburgemeester in de gemeente Gemert-Bakel. Op 21-jarige leeftijd is zij politiek actief geworden in de gemeente Gemert-Bakel, als raadslid en fractievoorzitter. Tussen 2011 en 2013 is zij lid geweest van provinciale staten van Noord-Brabant. Tot 2014 was zij werkzaam in diverse functies bij de gemeentelijke overheid (Veghel en Gennep, resp. raadsadviseur/plv. griffier en beleidsmedewerker). Op dit moment is zij voorzitter van het thema Transitie landelijk gebied van de Metropoolregio Eindhoven.

Reactie

“Ik ben ongelooflijk trots dat ik burgemeester mag worden van de gemeente Asten. Samen met het college, de raad en de inwoners wil ik werken aan de toekomst van Asten. Ik heb er zin in!”