Nieuwe omgevingsvisie in de maak

Geplaatst op woensdag 11 december 2019
Het logo van vitale democratie

De gemeente Asten werkt aan een omgevingsvisie. Belangrijke vragen liggen op ons pad: de toekomst van ons buitengebied (stikstofproblematiek), lekker wonen en leven in de kernen, energietransitie, aanpassingen aan veranderend klimaat (water en hitte). Er zijn keuzes te maken die ertoe doen. Om te sturen op hoe de gemeente er over vijftien jaar moet uitzien, stellen we een visie op waarin grote lijnen vastliggen maar er wel ruimte is voor initiatieven en ideeën. Dit helpt bij     het nemen van allerlei besluiten, het verlenen van vergunningen of het uitwerken van beleid voor woningbouw of sportvoorzieningen. Ook u bent van harte uitgenodigd om mee te denken.

Waarom een omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een onderdeel dat voortkomt uit de omgevingswet. Dat is een nieuwe wet die wordt voorbereid. Hierin zijn alle regels en instrumenten voor ruimtelijke ontwikkeling samengebracht. Alle gemeenten moeten een omgevingsvisie hebben. Dat is bij de wet verplicht.

Waarover gaat de omgevingsvisie

Een omgevingsvisie gaat in de eerste plaats over de fysieke leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan natuur, landschap, water en cultuurhistorie. Maar ook de economie, waaronder de landbouw, krijgt een plek in de visie. Daarnaast is er een link met sociale opgaven, zoals gezondheid en leefbaarheid.
De omgevingsvisie is samen met de Toekomstagenda het belangrijkste document voor de gemeente de komende jaren.

Een visie voor de hele gemeente

De omgevingsvisie gaat over de gemeente Asten als geheel. Met hierin een onderscheid tussen verschillende gebieden als woon-, landbouw- en natuurgebieden. Zo is met behoud van samenhang, voor elk gebied een eigen koers mogelijk. 

Samen met inwoners

Om een goede visie te maken, is de input van inwoners nodig. We willen zoveel mogelijk doelgroepen spreken over de sterke punten van de gemeente en de ontwikkelpunten. Zo gaan we binnenkort de straat op om bewoners te spreken en bevragen we scholieren. Daarnaast organiseren we werksessies met inwoners en vertegenwoordigers uit maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. De planning is dat de gemeenteraad voor de zomer van 2020 de visie uiteindelijk vaststelt.  

Meer informatie?

Bekijk de webpagina van de omgevingsvisie. Of bekijk de uitleg van wethouder Martens in de uitzending van AstenNu op Siris.