Peiling voor ondernemers: Behoefte aan een bedrijfskavel?

Geplaatst op maandag 2 augustus 2021

Sinds de uitgifte van bedrijventerrein Florapark heeft de gemeente Asten geen nieuwe bedrijfskavels meer voorhanden. Voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen is de gemeente echter gehouden aan afspraken in de regio en met de provincie: Zonder aantoonbare noodzaak en behoefte, kunnen geen nieuwe bedrijfsgronden ontwikkeld worden. Om deze behoefte aan bedrijfsgrond voor de komende jaren inzichtelijk te maken, is daarom een vragenlijst voor ondernemers opgesteld. 

Interesse in een bedrijfskabel

Hebt u interesse in een bedrijfskavel in de gemeente Asten? Dan kunt u dit tot 12 september 2021 schriftelijk aan ons kenbaar maken. U kunt de vragenlijst invullen. 
Ondernemers die in de afgelopen jaren hun interesse al kenbaar hebben gemaakt, vragen wij toch dit formulier in te vullen zodat we van iedereen over dezelfde informatie beschikken.

Maak uw wens kenbaar

De informatie die uit deze behoeftepeiling naar voren komt, wordt gebruikt om strategische keuzes te maken voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Het is daarmee in uw belang als ondernemer om nu uw wensen kenbaar te maken. 

Meer informatie

Als u nog vragen hebt dan kunt u contact opnemen met (week 31 en 32) de heer W. Moors Projectleider Economie en Mobiliteiten of de heer G. Hoeben, beleidsmedewerker economie, via tel. (0493) 671 212 of via e-mail w.moors@asten.nl of g.hoeben@asten.nl.