Plan van aanpak molenbiotoop

Geplaatst op woensdag 7 oktober 2020
Afbeelding van Molen Oostenwind, Bron: Evelien Thijssen

De toekomst van molen De Oostenwind staat onder druk. Doordat er in de buurt van de molen steeds meer wordt gebouwd, kan de molen minder vaak draaien. Ook staan er op korte afstand van de molen de nodige bomen en struiken die de windvang belemmeren. 
Een draaiende molen heeft minder onderhoud nodig dan een molen die stilstaat. Voor het behoud van de molen is het dus van groot belang dat deze kan draaien.
Op 22 september 2020 heeft de gemeenteraad een plan van aanpak vastgesteld om de molen beter te beschermen. Het plan van aanpak bestaat uit vier maatregelen.

Maatregelen

• Vast contactpersoon voor de molenaar
De molenaar krijgt een vast contactpersoon binnen de ambtelijke organisatie. Deze contactpersoon zorgt ervoor dat we de molenaar tijdig informeren en betrekken bij (bouw)plannen in de buurt van de molen.

• Adviesrol bij vervangen bomenlanen

Soms is het nodig om een bomenlaan te vervangen. Bijvoorbeeld om onveilige situaties te voorkomen. Afgesproken is dat we de molenaar om advies vragen, wanneer we in de buurt van de molen een bomenlaan moeten vervangen.

• Herbestemming terrein St. Lambertusschool

Op 30 januari 2018 heeft de gemeenteraad het Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs vastgesteld. De bedoeling is om het aantal basisscholen in de kern Asten terug te brengen naar vier. Eén van de scholen die op termijn zal verdwijnen is de St. Lambertusschool. Afgesproken is dat we de molenaar in een vroeg stadium zullen betrekken bij de planvorming voor dit gebied. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor omwonenden. 

• Groen tussen de molen en de St. Lambertusschool

Het groen dat tussen de molen en de St. Lambertusschool ligt, vormt een grote belemmering voor de windvang van de molen. We willen de windvang verbeteren door de struiken in deze groenstrook flink terug te snoeien en een aantal bomen te verwijderen. In de groenstrook staan verschillende behoudenswaardige en monumentale bomen. Het verwijderen van deze bomen is niet aan de orde. Voor de duidelijkheid: het gaat om de groenstrook die ligt ingeklemd tussen de school en de molen. Alleen het groen dat op gemeentegrond ligt, wordt aangepakt.  

Meer informatie

Hebt u vragen of opmerkingen over het plan van aanpak molenbiotoop? Neem dan contact op met dhr. K. van Dooren. Dit kan door te bellen naar het algemene nummer van de gemeente Asten (0493) 671212 of door een e-mail te sturen. .