Regelingen voor vergroening buitengebied

Geplaatst op woensdag 8 juli 2020
Afbeelding van landweg in de natuur

Wilt u een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van natuur en landschap in het buitengebied? Er zijn regelingen waarmee particuliere grondeigenaren in het buitengebied van Asten subsidie kunnen ontvangen voor de aanleg en/of het beheer van natuur- en landschapselementen. 

Mooier landschap, meer bijen, meer uilen, meer… 
Door nieuwe landschapselementen aan te leggen, wordt het buitengebied niet alleen aantrekkelijker om er te wonen, te werken en te recreëren, maar biedt het ook meer ruimte aan karakteristieke soorten van het agrarisch cultuurlandschap. Denk daarbij bijvoorbeeld aan patrijzen, kerk- en steenuilen, kikkers, zangvogels, honingbijen en wilde bijen. Voor bijen is er zelfs een specifiek pakket samengesteld. Een tweetal regelingen worden hieronder verder toegelicht. 

Stimuleringsregeling Landschap 

Hebt u grond in het buitengebied? En ligt deze grond buiten uw erf? (*Bij een agrarisch bedrijf of burgerwoning bestaat het erf uit het bouwvlak(bestemmingsplan), inclusief een strook van 10 meter rondom).
Dan kunt u in de daarvoor aangewezen gebieden in aanmerking komen voor een aantrekkelijke vergoeding voor aanleg en beheer van onder andere bosschages, bomen, poelen, hoogstamboomgaard en bloemrijke randen. Naast aanleg en beheer kan er afhankelijk van de situatie ook een bijdrage worden verstrekt voor de grond of voor opbrengstderving. Ook voor het beheer van al bestaande landschapselementen kan in sommige gevallen een bijdrage worden verstrekt. De middelen voor deze regeling worden beschikbaar gesteld door de gemeente, het waterschap en de provincie Noord-Brabant. 

Subsidieregeling Natuur Noord-Brabant 

Als niet kan worden voldaan aan de criteria van de Stimuleringsregeling, kan mogelijk gebruik worden gemaakt van de ‘Subsidieregeling Natuur Noord Brabant’, paragraaf 3. Deze regeling voorziet onder meer in een eenmalige bijdrage voor landschappelijke beplantingen en geldt voor het hele buitengebied, echter niet voor erven. 

Neem contact op

Bent u geïnteresseerd in de subsidiemogelijkheden, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met de veldcoördinator in uw regio. In de Peelregio is dit Martien Vinken. U kunt hem bereiken via tel. 06 -27 12 27 21 of mail: info@martienvinken.nl.