Tijdig aanvragen evenementenvergunning

Geplaatst op dinsdag 15 juni 2021

Asten is een gastvrije gemeente met vele evenementen en activiteiten. Binnenkort gaat het kabinet waarschijnlijk besluiten dat evenementen onder bepaalde voorwaarden weer zijn toegestaan. 

Vraag tijdig je vergunning aan

Wij willen organisatoren van mogelijk toekomstige evenementen verzoeken om voor de gestelde indieningstermijn een evenementenvergunning aan te vragen. Bij ons bekende organisatoren hebben hier reeds een bericht over ontvangen. Een aanvraag voor een evenement dat buiten de gestelde termijn wordt ingediend, kan niet in behandeling worden genomen. 

Capaciteit

Evenementen die niet op de jaarkalender zijn opgenomen, worden eerst beoordeeld op basis van beschikbaarheid van toezicht/politiecapaciteit. Voor meer informatie en de gestelde indieningstermijnen verwijzen wij u naar onze website: www.asten.nl/evenementen