Uitslag enquête discriminatie en inclusie

Geplaatst op donderdag 15 oktober 2020
Afbeelding van pionnen met link naar enquête over discriminatie

Discriminatie en racisme zijn momenteel actuele thema’s in het maatschappelijk debat. Voor de gemeenteraad is dit een reden bij dit onderwerp stil te staan.

Een werkgroep bestaande uit raads- en commissieleden van 4 partijen en ondersteund door enkele ambtenaren is vervolgens met de voorbereiding van deze thema-avond gestart. In de maand september is door TIP Asten een enquête uitgezet over dit thema. De resultaten van deze enquête zouden dienen als input voor een speciale themabijeenkomst op 21 oktober a.s.  Door de aangescherpte coronaregels komt deze bijeenkomst te vervallen en wordt deze uitgesteld naar een later moment. Wij zullen u daar nog tijdig over informeren.

Bekijk ook:

Doel van de enquête en thema-avond

De insteek is om onszelf een spiegel voor te houden. Wij denken misschien wel dat iedereen voldoende mogelijkheden heeft om mee te praten en mee te draaien. Maar is dat ook daadwerkelijk zo? In hoeverre is er gemerkt of ongemerkt toch nog sprake van discriminatie of uitsluiting? Dit kan onder andere zijn op basis van geslacht, ras, leeftijd, religie, nationaliteit, sociale afkomst, handicap, ziekte of seksuele geaardheid.

Resultaten enquête

  • De enquête is door 412 personen ingevuld en daarmee representatief.
  • De stelling of discriminatie in Asten plaatsvindt wordt door 45% van de deelnemers onderschreven, 25% is neutraal, 17% is het met de stelling oneens en 13 % weet het niet.
  • Discriminatie in Asten vindt het meest plaats op basis van nationaliteit (71%), ras (69%) en sociale afkomst (49%). (Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk.)
  • De locaties die daarbij in beeld komen zijn de straat (66%), in het uitgaansleven (54%) en op school en bij verengingen (beide 47%). (Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk.)
  • Opvallend is dat 69% het (zeer) belangrijk vindt dat de gemeenteraad zich bezighoudt met het thema uitsluiting,17 % is neutraal, 11% vindt het (zeer) onbelangrijk en 3% weet het niet.
  • Enkele tientallen deelnemers hebben aangegeven interesse te hebben om mee te praten over de thema’s discriminatie, racisme en uitsluiting tijdens de themabijeenkomst. Zij zullen nog een persoonlijke uitnodiging ontvangen als bekend is wanneer de bijeenkomst plaatsvindt.