Verkeersmaatregelen Koningsplein

Geplaatst op vrijdag 16 oktober 2020
Afbeelding van het Koningsplein

De gemeenteraad heeft op 10 december 2019 besloten om een aantal verkeersmaatregelen uit te voeren in de omgeving van het Koningsplein. De verkeersmaatregelen zijn het resultaat van gesprekken met omwonenden, ondernemers en adviescommissies en hebben als doel om het doorgaande sluipverkeer over de Markt zoveel mogelijk te weren. Vorig jaar hebben wij met elkaar en omwonenden gesproken over dit onderwerp. De raad heeft uiteindelijk besloten om de Markt niet autovrij te maken maar om het doorgaande (sluip)verkeer zoveel mogelijk te weren.

Wat gaan we doen?

We voeren onderstaande verkeersmaatregelen uit:
o    We verbieden de doorgang van het parkeerterrein Koningsplein naar de Marktstraat en Julianastraat voor gemotoriseerd verkeer. De ondernemers in de Marktstraat, op de Markt en in de Emmastraat zijn nog te bereiken via de route Kerkstraat – Julianastraat – Marktstraat.
o    We stellen een verplichte rijrichting in voor gemotoriseerd verkeer dat uit de in aanbouw zijnde parkeergarage Bartholomeus komt. Het verkeer uit de parkeergarage mag alleen rechtsaf richting Deken Meijerstraat.
o    We wijzigen de rijrichting bij de entree van het parkeerterrein Koningsplein ter hoogte van Brownies en Downies. Het verkeer mag daar nu alleen inrijden maar dat draaien we om zodat het verkeer daar alleen nog mag uitrijden.
o    We wijzigen de rijrichting bij de in- en uitgang van het parkeerterrein Koningsplein ter hoogte van de kerk. Het verkeer mag daar nu zowel in- als uitrijden maar dat passen we aan zodat het verkeer daar alleen nog mag inrijden. 
o    De maatregelen worden uitgevoerd door de (ver)plaatsing van verkeersborden.

Ter verduidelijking is een kaartje met de verkeersmaatregelen bijgevoegd.

Waarom voeren we de verkeersmaatregelen nu pas uit?

De gemeenteraad heeft op 10 december 2019 besloten om deze verkeersmaatregelen uit te voeren. Tegelijkertijd kwam de bouw van Bartholomeus in een stroomversnelling waardoor er veel groot bouwverkeer aanwezig was op en rond het parkeerterrein Koningsplein. Daardoor moesten we wachten met de uitvoering van de verkeersmaatregelen. Nu de bouw van Bartholomeus verder is gevorderd, gaan we de verkeersmaatregelen uitvoeren. Dit doen we naar verwachting op woensdag 7 oktober aanstaande. 

Verkeersregelaars

Het verkeer zal in het begin even moeten wennen aan de gewijzigde verkeerssituatie. Om het verkeer op weg te helpen staan er de eerste dagen drie Verkeersregelaars op het parkeerterrein Koningsplein.