Volgende stap naar 24-uursvoorziening

Geplaatst op woensdag 24 november 2021

Iedereen moet passende zorg en ondersteuning kunnen krijgen op het moment dat dit nodig is. Samen met de andere Peelgemeenten, de gemeente Helmond, zorgpartners, politie, woningcorporaties en ervaringsdeskundigen, ontwikkelen we een 24-uursvoorziening. Deze is bedoeld voor mensen die langdurig problemen ervaren op verschillende leefgebieden. 

Goede hulp is belangrijk

Goede hulp is zowel belangrijk voor de persoon zelf als zijn/haar omgeving. Overlast, zorgen en risico’s nemen af en er komt zorg, begeleiding en passende aandacht voor terug met een 24-uursvoorziening. Deze voorziet in de behoefte aan zorg voor mensen die nu geen passende hulp krijgen omdat de problematiek complex is en/of zorg niet goed op elkaar aansluit. Bijvoorbeeld voor mensen met geestelijke gezondheidsklachten, verslaving, financiële problemen, meerdere negatieve levensgebeurtenissen en/of een licht verstandelijke beperking. De 24-uursvoorziening help mensen persoonsgericht op weg met hun leven en probeert te voorkomen dat de situatie escaleert.

Samen ontwikkelen

Het wordt een innovatieve 24-uursvoorziening, echt fundamenteel anders dan wat er al is. Daarvoor is de expertises vanuit verschillende invalshoeken samengebracht. De partijen die hieraan meewerken, zijn: GGZ Oost-Brabant, Politie Peelland, SMO, Novadic-Kentron, Nei Skoen, Leger des Heils, Rooyse Wissel, Woningstichting Compaen, Woningcorporatie Goed Wonen Gemert, woningcorporatie Volksbelang, woningcorporatie Woonpartners, woningcorporatie woCom, en de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. 

Noodzakelijk en belangrijk

De betrokken organisaties vinden de voorziening noodzakelijk en belangrijk. Zij zetten in de oriëntatiefase van de ontwikkeling hun expertise in om tot een goede 24-uursvoorziening te komen. In een latere fase van het project wordt duidelijk welke betrokken organisaties daadwerkelijk mee gaan doen in het opzetten en uitvoeren van de 24-uursvoorziening.

Raadsbesluit  

Op 14 december 2021 behandelt de gemeenteraad in Helmond dit voorstel. Bij instemming met het voorstel, werken de partijen dit plan verder uit. Een volgende stap is dan bijvoorbeeld het zoeken van een geschikte locatie voor de 24-uursvoorziening. Dit staat gepland voor de eerste helft van 2022.