Beperk de kans op natuurbranden FASE 2 van kracht - Extra alert!

Geplaatst op maandag 15 juli 2019
Afbeelding van een natuurbrand

Wist u dat het ‘natuurbrandseizoen’ weer is aangebroken? De prachtige natuur nodigt mensen uit voor een mooie wandel- of fietstocht door de heidevelden en het kleurrijke bosgebied. Een natuurbrand kan dit beeld drastisch veranderen. Kenmerkend is dat een natuurbrand snel om zich heen verspreidt.

Fase 2 van kracht

Op dit moment is Fase 2 van kracht wat vraagt om extra alert te zijn. Het is al een lange tijd droog in de natuur en dit zorgt voor een verhoogd risico op natuurbranden. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind.
Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken.

Wat kunt u zelf doen om natuurbranden te voorkomen?

Het ontstaan van natuurbranden is vaak te wijden aan menselijk gedrag. Denk bijvoorbeeld aan het weggooien van een brandende sigarettenpeuk, barbecueën in de open lucht of het weggooien van afval of glas in de natuur.

Om natuurbranden te voorkomen heeft de brandweer een infographic (pdf, 1.055 kB)  ontwikkeld met daarin informatie over wat u kunt doen om natuurbranden te voorkomen.

Woont u in het buitengebied? Richt uw woonomgeving (pdf, 557 kB)  zodanig in dat de kans op schade door natuurbranden beperkt blijft.

Weten hoe groot de kans is op natuurbranden?

De kans op natuurbranden neemt toe bij droog weer. In Nederland wordt de kans op natuurbranden geclassificeerd aan de hand van twee fases. Bij fase 1 is de kans op natuurbranden klein en worden geen aanvullende maatregelen getroffen. Ten tijde van droogte wordt doorgaans opgeschaald naar fase 2. In dat geval wordt om alertheid gevraagd en worden aanvullende maatregelen getroffen. Meer informatie over de fases vindt u op www.natuurbrandrisico.nl. U kunt zich op deze website kosteloos abonneren. Zo blijft u altijd op de hoogte van de actuele fase van natuurbranden.