Bestrijding eikenprocessierups

Geplaatst op dinsdag 16 april 2019
Foto van processierupsen

In de maanden mei, juni en juli kan op eikenbomen de eikenprocessierups voorkomen. Contact met de beharing van deze rupsen kan klachten veroorzaken als jeuk, huiduitslag en/of irritatie aan ogen of luchtwegen. Op plaatsen waar veel mensen verblijven (zoals bij scholen) en op plaatsen waar veel ongemak van brandharen is, proberen we zo vroeg mogelijk de plaag op milieuvriendelijke wijze te bestrijden.

Bestrijding

Tussen 27 april 2019 en 20 mei 2019 start de aannemer met de bestrijding. Omdat het gebruikte middel biologisch is, zijn er geen lichamelijke ongemakken voor mens en dier.

De inzet van het spuitkanon kan enige geluidshinder veroorzaken. Om te voorkomen dat het middel tijdens het spuiten in huis komt, verzoeken wij u ramen en deuren tijdens de bestrijding te sluiten.
In verband met de korte bestrijdingsperiode en de drukte bij de aannemer, bestrijden zij ook in de avonduren en weekenden. Binnen de bebouwde kom: tussen 7.30 uur en 21.00 uur. Buiten de bebouwde kom: tussen 21.00 uur en 1.00 uur en 5.00 uur en 7.30 uur.

Locaties preventieve bestrijding

Er is geïnventariseerd waar de rupsen in de Gemeente Asten voorkomen. Op  basis van deze inventarisatie en de ervaring van voorgaande jaren, bespuiten we 6000 eiken met het biologische middel.
Oostappensedijk, Diesdonkerweg, Diesdonk, AA-weg, Nieuwendijk, Dijkstraat,
Beekstraat, Hoekstraat, Lagendijk, Keizersdijk, Nachtegaalweg, Slotweg (zandweg zijweg Keizersdijk doodlopend), Ostaderstraat, Reeweg, Laarbroek, Hazeldonk, Waardjesweg, Vaarsenhof, Beemdstraat, ’t Hoekske, Behelp, Korhoenweg, Sengersbroekweg, Broekstraat, Gezandebaan, Ospelerweg, J. Smitslaan bij grasveldje, Kruisbaan, Veluwsedijk, Vaalbaan, Kokmeeuwenweg, Meijelseweg, Tureluurweg, Ericaweg, Kleine Heitrak, Buizerdweg, Pijlstaartweg, Hutten, Vlosbergweg, Roerdompweg, Smientweg, Zeilhoekweg, Gruttoweg, Bleekerweg, Gevlochtsebaan, Pannehoef, Patrijsweg, Polderweg, Bergweg, Zandweg voor de school Voordeldonk rechterkant bossen, Stikker, school Voordeldonk, Voordeldonk, Rinkveld / Leensel, Kloostereind, Achterbos, Koestraat, Koestraat hoek Stegen, Lienderweg Loverveld, Den Boogerd, Den Hof, Vinkenstraat, Loverbosch, Bovist, St. Jozefstraat, Hofstraat, Leverkruid, Hombroekstraat, Ottenbachstraat, Voorste Heusden, Bernhard de Merodestraat, Laarbroek, Oliemolen en ’t Hoogvelt.

Locaties geen bestrijding

De gemeente bestrijdt geen rupsen in bos- en natuurgebieden. Ook bomen langs onverharde wegen, worden in principe niet bespoten. We hopen zo de natuurlijke vijand van de processierups tot ontwikkeling te laten komen.

Uw melding

Wij blijven alert op de aanwezigheid van rupsen en gaan later in het jaar ook rupsen wegzuigen of plukken op plaatsen waar deze overlast geven. Wij stellen uw hulp en melding hierbij op prijs. Ziet u processierupsen in bomen, meld dit of neem contact op met de gemeente Asten, tel: (0493) 671 212 of gemeente@asten.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over de processierupsen en gezondheidsklachten kunt u kijken op www.vlinderstichting.nl of www.ggd.nl