Conceptsubsidieprogramma Welzijn & Participatie en Toerisme & Recreatie 2020

Geplaatst op maandag 8 juli 2019
Afbeelding van een ochtendwandeling door het bos, bron: Pixabay

De subsidieprogramma’s Welzijn & Participatie en Toerisme & Recreatie 2020 van de gemeente Asten zijn in concept gereed. In deze programma’s is het gemeentelijk subsidiebeleid voor het begrotingsjaar 2020 nader uitgewerkt. Het gaat daarbij om structurele subsidies voor vrijwilligers- en professionele organisaties.

Ter inzage legging 8 juli tot 19 augustus 2019

Het is voor alle vrijwilligers- en professionele organisaties, die actief zijn op het gebied van welzijn, zorg, toerisme en recreatie van belang om te weten wat de inhoud van het subsidieprogramma 2020 is. Vandaar dat alle inwoners van Asten de gelegenheid krijgen om de subsidieprogramma’s in te zien en erop te reageren.
De conceptsubsidieprogramma’s liggen vanaf maandag 8 juli tot maandag 19 augustus a.s. bij de volgende instanties ter inzage:
- gemeente Asten, hal gemeentehuis;
- bibliotheek Helmond-Peel, Kerkstraat 12, Asten;
- Sociaal Team Asten, Pastoor de Kleijnhof 21, Asten;
- ONIS-gebouw, Kerkstraat 10, Asten.

Indienen zienswijzen

Vóór 19 augustus a.s. kunnen reacties/zienswijzen op de conceptsubsidieprogramma’s Welzijn & Participatie en Toerisme & Recreatie 2020, kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Deze reacties worden vervolgens tegelijkertijd met de gemeentebegroting 2020, waarvan de subsidieprogramma’s deel uitmaken, door de gemeenteraad behandeld op 5 november 2019.

Vragen?

Voor meer informatie over het subsidieprogramma Welzijn & Participatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Manders (m.manders@asten.nl). Voor het subsidieprogramma Toerisme & Recreatie kunt u terecht bij de heer W. Moors (w.moors@asten.nl). Zij zijn bereikbaar via tel. (0493) 671 212.