Cursus ‘Omgaan met iemand met de ziekte dementie’

Geplaatst op donderdag 15 augustus 2019
Afbeelding van man met vraagtekens

Omgaan met een persoon die de ziekte dementie heeft, is niet altijd gemakkelijk.
Naast geheugenproblemen leidt dementie ook tot gedragsveranderingen en – stoornissen. Onis Steunpunt Mantelzorg organiseert de cursus ‘omgaan met de ziekte dementie’ voor mantelzorgers. De cursus leert inzien waarom mensen met deze ziekte zich anders gaan gedragen. Waarom doen ze dat? Hoe werken de hersenen in het hoofd van iemand die dementeert.

Deze onderwerpen komen aan bod

In drie bijeenkomsten gaat u aan de slag met het begrip dementie, de verschijnselen, het verloop van de ziekte en uitleg over diverse benaderingswijzen. De cursus biedt kennis en enkele vaardigheden die het omgaan met de ziekte vergemakkelijken. En helpen begrip te krijgen. Dit alles wordt ondersteund door beeldmateriaal. De cursus biedt niet op alle vragen een pasklare oplossing, omdat dementie zich bij elke persoon anders manifesteert. Uiteraard is er wel de mogelijkheid om van gedachten te wisselen met collega-mantelzorgers.

Datum: 24 september, 1 en 8 oktober
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: de Ruchte, Laan ten Roode 71 in Someren
Kosten: 10 euro

Aanmelden

Aanmelden is voor deze cursus verplicht en kan tot uiterlijk 13 september bij Onis Steunpunt Mantelzorg.
LET OP: per familie kunnen maximaal 2 personen deelnemen. Het aantal plaatsen is beperkt!

Truus van Otterdijk

Kerkstraat 10 Asten
t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl
(0493) 44 12 46