Leerlingen Varendonck College vullen bijenhotels

Geplaatst op donderdag 14 februari 2019
Leerlingen vullen bijenhotels, Bron: Gemeente Asten

Op 11 februari 2019 gingen leerlingen aan de slag met het vullen van drie bijenhotels. Dit doen zij in samenwerking met Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius. De reden is dat het voor insecten steeds lastiger is om een plekje te vinden om te overwinteren en hun eitjes af te zetten.  

Steeds minder plek voor insecten

De bevolking groeit en neemt steeds meer ruimte in beslag. Ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen heeft zijn invloed. Hierdoor is het aantal insecten de laatste decennia sterk afgenomen. Insecten en bijen in het bijzonder, zijn onmisbaar voor het in stand houden van de diversiteit van onze flora en bestuiving van groente en fruit. De bijenhouders vereniging en de leerlingen helpen graag een handje daarbij door het aanbieden van nestelplaatsen in de vorm van drie insectenhotels.

Dankbare klus

Voor de leerlingen, die het keuzevak ‘het houden van dieren’ volgen, dus een dankbare klus. Daarnaast sluit het perfect aan bij hun vakkenpakket waarin ook aandacht is voor ecologie, voedselrelaties, voedselketen, populaties (bij biologie). en voedselproductie, biologisch landbouw, biologisch gewasbescherming (bij het vak Mens en Milieu).

Locatie hotels

De insectenhotels krijgen in maart / april 2019 uiteindelijk een mooi plekje in Asten, Heusden en Ommel.  
De gemeente ondersteunt dit burgerinitiatief van harte. “Mooi om te zien dat op deze manier invulling wordt gegeven aan biodiversiteit in Asten, Heusden en Ommel”, aldus wethouder Theo Martens.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met R. Heymans via e-mail: r.heymans@asten.nl of met Bijenhouders vereniging St. Ambrosius.