Noodopvang kinderen van 0 t/m 12 jaar

Geplaatst op donderdag 2 april 2020
Afbeelding van kinderen op school

Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en vitale processen moet de gemeente noodopvang regelen. De gemeente heeft hierin een coördinerende taak. We hebben met de basisscholen en de kinderopvangorganisaties hierover de volgende afspraken gemaakt. 

Wat betekent dit concreet?

Kinderen van ouders in cruciale beroepen en vitale processen kunnen gebruik maken van noodopvang. Aan het gebruik van de noodopvang zijn een drietal voorwaarden verbonden.
1.    Deze noodopvang is een vorm van opvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar waarvan één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep of vitaal proces.
Wilt u weten of u als ouder/verzorgende werkt in een cruciaal beroep of vitaal proces, bekijk dan de lijst met cruciale beroepsgroepen

2.    Kinderen die gebruik maken van de noodopvang dienen geheel klachtenvrij te zijn.

3.    De opvang geldt alleen voor kinderen die geen enkele andere mogelijkheid hebben waar ze naar toe kunnen nu hun ouders moeten werken. Het betreft noodopvang.

Wat is er geregeld in Asten? 

1.    In Asten wordt op alle basisscholen en op alle kinderopvanglocaties noodopvang aangeboden. Afhankelijk van het aantal kinderen per locatie kunnen de basisscholen en kinderopvanglocaties er voor kiezen om kinderen van verschillende locaties te clusteren.

2.    Op alle basisscholen en kinderopvanglocaties zijn gekwalificeerde leerkrachten en pedagogisch medewerkers aanwezig.

3.    De basisscholen en kinderopvangorganisaties werken conform de richtlijnen van het RIVM. 

4.    De noodopvang wordt veilig en verantwoord aangeboden. 

5.    De noodopvang is ook bedoeld voor ouders die geen contract hebben met een kinderopvangorganisatie.

6.    De noodopvang kan ook plaatsvinden bij een gastouder, als daar reeds gebruik van wordt gemaakt.  

7.    De noodopvang is zonder extra kosten voor ouders. 

Aanmelden noodopvang 

Mocht u gebruik willen maken van de noodopvang of vragen hebben over de noodopvang dan kunt u contact opnemen met de basisschool of de kinder-opvangorganisatie van uw kind.
Maakt u reeds gebruik van een gastouder, dan kan de noodopvang ook plaatsvinden bij de gastouder. U kunt dan contact opnemen met de gastouder.  

Hebt u kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar en u maakt geen gebruik van kinderdagopvang, buitenschoolse opvang of gastouderopvang maar u wilt wel gebruik maken van de noodopvang dan kunt u contact opnemen met één van onderstaande kinderopvangorganisaties:

- Norlandia Kinderopvang, mevrouw Roosje Verhees roosje.verhees@norlandia.nl
- Korein Kinderopvang, mevrouw Edith Hoeks e.hoeks@korein.nl 
Hebt u ook in de avonduren, nacht en/of weekend noodopvang nodig dan kunt u eveneens contact opnemen met de hierboven genoemde contactpersonen van Norlandia of Korein.  

Sociaal Team Asten

Als u vragen heeft over het opvoeden en opgroeien van uw kind of tegen problemen aanloopt, dan kunt u terecht bij de Gezins- en Jongerencoach van het Sociaal Team Asten. Gezins- en Jongerencoaches zijn ervaren en deskundige jeugdhulpprofessionals. Samen met u bekijken ze het probleem en hoe dat het beste opgelost kan worden. En of u dat zelf kunt, of dat u daar hulp van anderen voor nodig heeft. 

Wilt u meer weten over het Sociaal Team Asten? Kijk dan op onze website.
Het Sociaal Team Asten is ook nu telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur op telefoonnummer (0493) 671 234 of via de mail op sociaalteam@asten.nl.