Overige bekendmakingen

Geplaatst op vrijdag 30 augustus 2019
Afbeelding bouwtekening

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Wet milieubeheer
De volgende melding is ingediend op genoemde datum:
• Broekstraat 2 te Heusden  
het melden van mobiel breken bouw- en sloopafval 22-07-2019

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat er een melding in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen voor de locatie Broekstraat 2 te Asten-Heusden voor de periode van 19 augustus 2019 tot en met 18 november 2019, voor de duur van 2 werkdagen.

Melding inzien

De melding is in te zien bij de gemeente Asten, Koningsplein 3 te Asten. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer P. Zeedzen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), tel. (088) 3690369.

Kennisgeving

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Tegen de melding kunnen geen bezwaren of bedenkingen worden ingebracht.