Resultaten controleactie Peelland Interventie Team in Asten

Geplaatst op dinsdag 2 april 2019
Afbeelding van een vingerafdruk, bron: Pixabay

Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft op dinsdag 19 maart jl. een controleactie gehouden in een pand in Ommel.


De controle in Ommel leverde de volgende resultaten op:

• Verhuur van ruimten als opslagruimte. Dit gebruik is in strijd met het bestemmingplan. In de verschillende ruimtes werden meerdere milieuovertredingen geconstateerd (o.a. orde en netheid en opslag van vloeistoffen). In het kader van de brandveiligheid was alles op orde. De gemeente start een handhavingstraject voor het gebruik en de milieuovertredingen;
• In 2 ruimtes werden materialen aangetroffen die worden gebruikt bij het opzetten van hennepkwekerijen. Deze werden in beslag genomen. Er zullen processen verbaal worden opgemaakt.

Ondermijnende criminaliteit

De bovenstaande overtredingen worden aangemerkt als ondermijnende criminaliteit. Ondermijning is de vermenging van onder- en bovenwereld. Daarbij gaat het om illegale activiteiten die criminelen bijna niet kunnen uitvoeren zonder dat zij gebruik maken van legale diensten vanuit de bovenwereld. Bijvoorbeeld transport, opslag, financiën, vergunningen en huisvesting. Zaken die ook inwoners direct of indirect kunnen raken.

Onder de regie van het PIT zijn er regelmatig acties bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan onder andere bestuurlijke wet- en/of regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen.
Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om ervoor te zorgen dat herhaling wordt voorkomen. Bij de actie in Ommel waren de politie en de gemeente Asten betrokken.

Ook inwoners kunnen iets doen

Ook inwoners kunnen een bijdrage leveren tegen ondermijnende criminaliteit. Zo kunnen ze overlastsituaties en verdachte situaties aan het PIT doorgeven. Dit kan anoniem per telefoon 0492 – 58 73 09 of per e-mail: info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld. Bellen naar Meld Misdaad Anoniem kan ook: 0800-7000. Dit is het onafhankelijke meldpunt waar inwoners anoniem informatie kunnen geven over criminaliteit.