Spelregels vastgesteld voor toekomstige burgerinitiatieven

Geplaatst op dinsdag 15 januari 2019
Afbeelding van mensen die een idee uitwerken, Bron: Pixabay

De gemeenteraad van Asten juicht burgerinitiatieven van harte toe en wil deze graag faciliteren. Onlangs is ze akkoord gegaan met het vaststellen van een aantal spelregels hiervoor. Verder is een bedrag voor de ondersteuning van burgerinitiatieven beschikbaar gesteld.

Burgerinitiatieven

De gemeente heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met diverse initiatieven. Het gaat dan van relatief kleine initiatieven zoals het plaatsen van een bushokje in Heusden of de opzet van een kinderdisco tot hele grote initiatieven. Denk daarbij aan de renovatie van het Vorstermansplein, de renovatie van het Processiepark Ommel of het initiatief om te komen tot één gemeenschapshuis in Asten.

Duidelijkheid

De ervaringen van de afgelopen jaren zijn geëvalueerd. Om het voor zowel de initiatiefnemer als voor de gemeentelijke organisatie duidelijk te maken hoe om te gaan met burgerinitiatieven, zijn onderstaande spelregels opgesteld. Wij hopen daarmee duidelijkheid te scheppen aan de voorkant. En hopen natuurlijk dat er (nog) meer initiatieven komen waarin we de krachten bundelen om gezamenlijk Asten nog steeds mooier te maken!

Kleine initiatieven

Kleine initiatieven worden zelfstandig door de organisatie afgewikkeld. 
Benodigd budget is beschikbaar uit bestaand budget budgethouder en/of er is bedrag benodigd tot € 5.000,00 uit het budget Burgerinitiatieven.

1. Draagt het (burger)initiatief bij aan de realisatie van de maatschappelijke opgaven in de Toekomstagenda Asten2030. Dit zijn:
o transformatie buitengebied;
o vitale kernen;
o centrumontwikkeling;
o klimaatbestendig en energieneutraal Asten (duurzaamheid).
Zo ja, …
2. Is voldoende duidelijk of er draagvlak voor het (burger)initiatief is in de omgeving?
Zo ja, ….
3. Is de (burger)initiatiefnemer bereid om zelf substantieel tijd en moeite te besteden aan de voorbereiding, uitvoering en bekostiging (zoeken van cofinanciering) van het initiatief?
Zo ja, ….
4. Het initiatief kan bekostigd worden uit bestaand budget van de budgethouder en/of uit het budget burgerinitiatieven.

Grote initiatieven

Grote initiatieven worden eerst aan de raad voorgelegd.
Er zijn geen financiële middelen beschikbaar binnen bestaand budget van de budgethouder en/of er wordt een hogere bijdrage dan € 5.000,00 uit het budget Burgerinitiatieven gevraagd.

1. Draagt het (burger)initiatief bij aan de realisatie van de maatschappelijke opgaven in de Toekomstagenda Asten2030. Dit zijn:
o transformatie buitengebied;
o vitale kernen;
o centrumontwikkeling;
o klimaatbestendig en energieneutraal Asten (duurzaamheid).
Zo ja, …
2. Is voldoende duidelijk of er draagvlak voor het (burger)initiatief is in de omgeving?
Zo ja, …
3. Is de (burger)initiatiefnemer bereid om zelf substantieel tijd en moeite te besteden aan de voorbereiding, uitvoering en bekostiging (zoeken van cofinanciering) van het initiatief?
Zo, ja….
4. Er volgt een procesvoorstel voor college en daarna de raad over de vraag:
o Is er politiek draagvlak voor het initiatief?
o Is er de bereidheid om het initiatief te faciliteren (met middelen en ambtelijke capaciteit) en onder welke voorwaarden?
o Hoe wil het college en/of raad zelf betrokken worden bij het initiatief?
Zo ja, …..
5. Er start intern een ‘project’ voor een projectmatige aanpak van het (burger)initiatief.

Hebt u een initiatief of wilt u meer weten?

Indien u een initiatief heeft of meer wilt weten dan kunt u contact opnemen met mevrouw J. Meulendijks van de gemeente Asten, tel (0493) 671 212 of email jori.meulendijks@asten.nl