Uitnodiging bijeenkomst gemeenschapshuis

Geplaatst op dinsdag 15 januari 2019
Afbeelding van gemeenschapshuis De Klepel, Bron: Gemeente Asten

In de maanden augustus en september vonden er een aantal werksessies plaats voor de locatiekeuze voor een (ver)nieuw(d) gemeenschapshuis. De opgehaalde informatie is verwerkt in een (toetsings-)matrix en vastgesteld door de gemeenteraad op 11 december 2018.

Uitnodiging

Op 24 januari en 21 februari 2019 staan twee bijeenkomsten gepland om te komen tot een beoordelingsmatrix waaruit de uiteindelijke locatiekeuze naar voren moet komen. Het gaat hierbij om de keuze voor de Klepel of het Patersklooster. Graag nodigen we de (toekomstige) gebruikers en geïnteresseerden hiervoor van harte uit. U bent om 19.30 uur welkom in de Klepel. 

Programma en voorbereiden

Bekijk het programma om u voor te bereiden. Meer informatie over het project, staat op de projectpagina. 

Aanmelden

Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via gemeenschapshuis@asten.nl.

Vervolg

Het is de bedoeling dat na deze bijeenkomsten, medio april 2019, op basis van de beoordelingsmatrix, een voorstel aan de gemeenteraad wordt voorgelegd voor een locatiekeuze.