Uitnodiging bijeenkomst voor agrarische ondernemers

Geplaatst op vrijdag 15 februari 2019
Afbeelding van een man met bordjes dromen, denken, doen

Kijk in de spiegel van de toekomst van jouw bedrijf

Donderdag 21 maart 2019,

inloop 20.00u, aanvang 20.15u

Gemeenschapshuis “de Kluis”, Kluisstraat 19, Ommel

ZLTO afdeling Asten organiseert samen met de gemeente Asten een bijeenkomst voor alle agrarische ondernemers in Asten, Heusden en Ommel. Deze bijeenkomst is erop gericht dat we samen met jou als ondernemer in de spiegel kijken. Daarin benaderen we de zakelijke kant maar ook de gevoelskant.
“Wat doet het met mij en mijn gezin als we geconfronteerd worden met de toenemende onzekerheid over de juiste keuze voor ons bedrijf?”

De bijeenkomst is een initiatief van ZLTO en de gemeente Asten samen.

De gemeente wil samen met ZLTO, op een actieve manier invulling geven aan de vraagstukken die er spelen en daarin zo goed mogelijk faciliteren.

In Asten is hiervoor een lokaal ondersteuningsteam opgericht waarin gemeente, ZLTO, provincie en Rabobank samenwerken. Na de bijeenkomst krijgt iedere ondernemer naar behoefte een gesprek aangeboden. Dit kan een vertrouwelijk gesprek met een ondernemerscoach zijn over toekomstplannen en dilemma’s die dat met zich meebrengt, of een gesprek over bijvoorbeeld de mogelijkheden in het bestemmingsplan en vergunningen. Daarnaast kunnen wij u ook wegwijs maken in de beschikbare regelingen.

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

  • Opening door de voorzitter van ZLTO Asten, Frank Rooijakkers
  • De wereld verandert, dat zien wij! Hendrik Hoeksema, transitie manager ZLTO
  • De zakelijke gevolgen van overheidsingrijpen, Anke de Brouwer, relatiebeheerder ZLTO
  • Pauze
  • Wat doet overheidsingrijpen met mij persoonlijk? Antoon Sanders, ondernemerscoach ZLTO
  • Hoe verder: Op welke gebieden is ondersteuning mogelijk? Theo Martens, wethouder en Martien van Bavel, adviseur ondersteuningsnetwerken veehouderij provincie NB
  • Afsluiting, Frank Rooijakkers

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via het Ondersteuningsloket buitengebied.
Vooraf aanmelden wordt erg op prijs gesteld.

Verhinderd?

Ben je verhinderd, maar heb je toch interesse in een gesprek? Laat dit dan weten: OLB@asten.nl

Wij nemen na de bijeenkomst contact met je op.

Frank Rooijakkers, namens bestuur ZLTO afdeling Asten
Theo Martens, namens gemeente Asten