Vitale democratie in Asten, doet u ook mee?

Geplaatst op dinsdag 2 april 2019
Logo Vitale democratie Asten

De gemeente Asten wil investeren in een weerbare en toekomstbestendige democratische samenleving. Zo houden we onze gemeente vitaal en aantrekkelijk.

Dit kunnen wij niet alleen. Samen met de inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers van Asten, Heusden en Ommel en met onze regionale partners willen wij de uitdagingen van de toekomst oppakken. Daarom hebben we gezamenlijk de Toekomstagenda Asten 2030 opgesteld.

Eén van de eerste zaken die we oppakken is een onderzoek naar hoe u vindt dat onze lokale democratie functioneert. Wat vindt u van de manier waarop in onze gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk? Is daar draagvlak voor? Vindt u dat inwoners voldoende kunnen meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als zij dat willen? Om hier meer zicht op te krijgen, zetten we de Quick Scan Lokale Democratie in. U kunt de enquête invullen vanaf 2 april tot en met 12 april. We zijn benieuwd naar uw mening.

Wij gaan aan de slag: doet u ook mee?