Nieuws

Mantel-uit-dag: 19 februari

08 januari 2019

Op dinsdag 19 februari aanstaande vindt er weer een Mantel-uit-dag plaats. Dit keer in de vorm van een gezellige spelletjesmiddag. Alle mantelzorgers uit Asten en Someren zijn van harte welkom! Er is gelegenheid om samen een spel te spelen. Liever...

Cursus en herhalingslessen AED

08 januari 2019

Herhalingscursus Heb je voorheen de opleiding reanimist / bediener Automatische externe defibrillator(AED) gevolgd? En wil je je bevoegdheid behouden? Volg dan de herhalingscursus. Deze vindt plaats op zaterdag 19 januari 2019 tussen 10.00 en 12.00...

Commissievergaderingen januari 2019

04 januari 2019

In januari vergaderen de commissies op de onderstaande dagen. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. 14 januari: Raadscommissie BurgersDeze vergadering is komen te vervallen in verband met geen geagendeerde...

Peelgemeenten: samen verder de toekomst in

20 december 2018

Het Algemeen Bestuur van Peelgemeenten heeft op maandag 17 december besloten om in te stemmen met de voorgelegde begrotingswijzigingen, onder voorbehoud van de uitkomsten van een evaluatie. In de aanloop naar de vergadering van het Algemeen Bestuur...

Afvalkalender 2019

20 december 2018

In het Peelbelang van 20 december 2018 vindt u de afvalkalender voor 2019. Ook dit keer met de inzameling van oud papier en oud ijzer vermeld. Zo heeft u alles overzichtelijk bij elkaar. Zoals u inmiddels gewend bent, verspreiden we de kalender niet...

Oproep voor het goudenparenconcert 2019

20 december 2018

Het Astens Mannenkoor organiseert jaarlijks het Goudenparenconcert voor echtparen uit Asten-dorp die het voorgaande jaar hun gouden of diamanten huwelijksjubileum vierden. Voor de echtparen die dat huwelijksjubileum in 2018 beleefden, vindt dit...

Provinciaal inpassingsplan N279 Veghel-Asten

20 december 2018

De provincie Noord-Brabant, de gemeenten Meierijstad, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat werken samen aan het vlotter, veiliger, slimmer en toekomstbestendig maken van de N279. De N279...

Meldingen Activiteitenbesluiten

11 december 2018

De volgende meldingen zijn ingediend op genoemde data:• Achterbos 14 te Asten het starten van een inrichting 17-06-2018• Florapark 1 te Asten  het veranderen van de inrichting 01-10-2018  Voor een mondelinge toelichting op bovengenoemde stukken,...

Berichtgeving Eigen Huis over OZB daling Asten

07 december 2018

Vereniging Eigen Huis schrijft in haar publicatie van 6 december dat de gemeente Asten hoort tot de 25 gemeenten waar de OZB omlaag gaat, terwijl de landelijke trend is dat deze juist stijgt. De daling van 8% waar Vereniging Eigen huis over spreekt...

Altijd op de hoogte blijven van nieuws en actualiteiten? Volg ons op social Media!

26 november 2018

Dagelijks lezen over nieuwe projecten, bijeenkomsten, ontwikkelingen, afvalinzameling, verkeersmaatregelen, initiatieven, nieuws uit het sociaal domein, werkbezoeken van onze collegeleden en nog veel meer: Facebook: @gemeenteastenTwitter: @Gemeente...