Nieuws

Activiteitenbesluiten

30 augustus 2019

De volgende meldingen zijn ingediend op genoemde data:• Gezandebaan 46a te Heusden    06-06-2019 het veranderen van een inrichting door het uitbreiden van keukenfaciliteiten Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer P. Zeedzen van...

Cursus ‘omgaan met iemand met de ziekte dementie’

30 augustus 2019

Omgaan met een persoon die de ziekte dementie heeft, is niet altijd gemakkelijk. Naast geheugenproblemen leidt dementie ook tot gedragsveranderingen en – stoornissen. Onis Steunpunt Mantelzorg organiseert op 24 september, 1 en 8 oktober 2019 de...

Tijdelijke sluiting zwembad De Schop

20 augustus 2019

Gedurende de zomersluiting is de vloer, in de douche-, omkleedruimte en gangen voorzien van een nieuwe coating. Tijdens de verwerking van de vloer is door de aannemer abusievelijke de verkeerde coating gebruikt. Hierdoor voldoet de vloer niet aan...

Praat mee op 4 september over onze lokale democratie

20 augustus 2019

In april hebben wij een enquête gehouden over wat u vindt van de lokale democratie in de gemeente Asten. Met deze enquête is een ‘foto’ gemaakt van onze huidige lokale democratie. Inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren beantwoordden online...

Uitnodiging informatiebijeenkomst op 27 augustus ivm nieuwbouw gemeenschapshuis

15 augustus 2019

Op 27 augustus a.s. om 19.30 uur vindt er een informatiebijeenkomst plaats in de Klepel. Tijdens deze bijeenkomst wordt u bijgepraat over de locatiekeuze en wordt inzicht gegeven in het vervolg van het proces. Voor meer informatie: Pagina...

Cursus ‘Omgaan met iemand met de ziekte dementie’

15 augustus 2019

Omgaan met een persoon die de ziekte dementie heeft, is niet altijd gemakkelijk. Naast geheugenproblemen leidt dementie ook tot gedragsveranderingen en – stoornissen. Onis Steunpunt Mantelzorg organiseert de cursus ‘omgaan met de ziekte dementie’...

Afval of grondstof? Breng reststromen gratis in kaart

15 augustus 2019

Papier van landbouwmateriaal, veevoer van wortelschraapsel of je bedrijf verwarmen met de restwarmte van de buurman. Futuristische voorbeelden? Helemaal niet. Sterker nog, het kan al! De komende jaren wordt door de overheid vol ingezet op een...

Mini Expositie Death Valley de Peel in Gemeentehuis Asten

25 juli 2019

Sinds 18 juli 2019 is in het gemeentehuis de mini expositie Death Valley de Peel te zien. Er staan 4 verhalen centraal:* Het verhaal over het drama van de familie Klaus en Michiels uit Ommel* Het verhaal over de burgemeesters Willem Wijnen en Piet...

Uitkomsten bezuinigingsmaatregelen raadsvergadering Voorjaarsnota

15 juli 2019

De Voorjaarsnota die op 2 juli jl. is behandeld vormt de opmaat voor de Begroting 2020 en de meerjarenbegroting. Zoals u weet dient de gemeente Asten een bezuiniging  te realiseren van € 3,5 miljoen. De raadsfracties hebben op 2 juli jl. hun wensen...

Gemeenschapshuis: De locatie is bekend: Hoe gaan we verder?

09 juli 2019

Op dinsdag 16 april 2019 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het voorstel voor locatie De Klepel, scenario: 'Wenselijk'.  Hiermee is bepaald dat het vernieuwde gemeenschapshuis –met ook de functies van Centrum De Beiaard daarin- vorm krijgt...