Nieuws

Enquête 'Alcoholgebruik onder jongeren' van start

14 februari 2019

Ter voorbereiding op een themabijeenkomst van de gemeenteraad 'Alcoholgebruik onder jongeren' op 27 maart a.s., willen wij met een enquête graag uw mening ophalen over dit thema. Het doel van deze bijeenkomst van de raad is om samen met deskundigen...

Inloopavond aanleg rotonde Heesakkerweg

07 februari 2019

Dit voorjaar worden er diverse werkzaamheden uitgevoerd aan de Heesakkerweg  in Asten en de Provincialeweg in Someren. Onder meer wordt er een nieuwe rotonde aangelegd op de Heesakkerweg ter hoogte van de Beatrixlaan. Inloopavond Samen met de...

Toezicht op parkeren binnen de blauwe zone

21 januari 2019

Steeds vaker wordt er geparkeerd buiten parkeerplaatsen in de blauwe zone of zonder parkeerschijf. Ook wordt er bij de geldautomaat gebruik gemaakt van het trottoir als men even snel moet pinnen. Ook worden de laad-/losplaatsen aan de Burgemeester...

Spelregels vastgesteld voor toekomstige burgerinitiatieven

15 januari 2019

De gemeenteraad van Asten juicht burgerinitiatieven van harte toe en wil deze graag faciliteren. Onlangs is ze akkoord gegaan met het vaststellen van een aantal spelregels hiervoor. Verder is een bedrag voor de ondersteuning van burgerinitiatieven...

Nieuwjaarstoespraak 2019

10 januari 2019

Op woensdag 9 januari gaf burgemeester H. Vos de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak tijdens de receptie in De Klepel. Kon u niet aanwezig zijn of wilt u deze nog eens nalezen dat kan dat via onderstaande link. Nieuwjaarstoespraak

Brabant Water en voorschot afvalstoffenheffing

10 januari 2019

Vanaf dit jaar loopt de verrekening van de afvalstoffenheffing niet meer via Brabant Water maar via de BSOB (Belastingsamenwerking Oost-Brabant). Via de BSOB worden ook de andere gemeentelijke belastingen zoals de Onroerende Zaakbelasting en het...

Meepraten over arbeidsmigrantenbeleid

10 januari 2019

De gemeente Asten start met de voorbereiding van nieuw beleid voor arbeidsmigranten. Het gaat dan om zaken als huisvesting en integratie. Wij willen met drie informatiebijeenkomsten in de drie kernen input ophalen voor dit beleid. Daarvoor willen wij...

Gemeente Asten start met e-facturering

08 januari 2019

Alle leveranciers van de gemeente Asten hebben of krijgen binnenkort een brief van de gemeente over e-facturering. E-factureren biedt voor leverancier en voor ons als gemeente veel voordelen: gemak, snelheid en minder fouten. Wat is een e-factuur? ...

Cursus ‘omgaan met iemand met de ziekte dementie’

08 januari 2019

Omgaan met een persoon die de ziekte dementie heeft, is niet altijd gemakkelijk. Naast geheugenproblemen leidt dementie ook tot gedragsveranderingen en -stoornissen. Daarom organiseert Onis Steunpunt Mantelzorg de cursus ‘omgaan met de ziekte...

Commissievergaderingen januari 2019

04 januari 2019

In januari vergaderen de commissies op de onderstaande dagen. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. 14 januari: Raadscommissie BurgersDeze vergadering is komen te vervallen in verband met geen geagendeerde...