Nieuws

Vertrokken met onbekende bestemming en uitgeschreven uit de basisadministratie

16 juni 2019

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.38 of 2.39 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger...

Overlast eikenprocessierups begonnen

16 juni 2019

Het overlastseizoen van de eikenprocessierups is begonnen. Dat meldt het Eikenprocessierups Kenniscentrum. De rupsen hebben vanaf half mei de brandharen, die voor veel overlast kunnen zorgen bij mensen en dieren. Door de aanhoudende warmte van april...

Zes Peelgemeenten gaan Damoclesbeleid ook toepassen bij voorbereidende criminele handelingen

16 juni 2019

De zes gemeenten in Peelland – Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren – werken samen bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Eén van de middelen die zij inzetten is artikel 13b van de Opiumwet (Damoclesbeleid). De...

Tweede ronde vaccinatiecampagne meningokokkenziekte

16 juni 2019

Sinds dinsdag 11 juni 2019 is de tweede periode van de vaccinatiecampagne tegen meningokokkenziekte in onze regio gestart. Alle jongeren geboren in 2003 en 2005 ontvangen een uitnodiging van het RIVM voor een vaccinatie tegen meningokokkenziekte....

Proef verruiming sluitingstijden horeca

14 juni 2019

Op 16 mei 2019 hebben de gemeente Asten en de horeca het convenant ondertekend. In het convenant staan de gemaakte afspraken waaraan de partijen zich dienen te houden gedurende de pilot. De pilot heeft een looptijd van een jaar en eindigt op 15 mei...

Commissievergaderingen juni

11 juni 2019

In juni vergaderen de commissies op de onderstaande dagen. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. 11 juni: Raadscommissie Ruimte agenda commissie Ruimte12 juni: Raadscommissie Burgersagenda commissie Burgers13...

Actie Peelland Interventie Team Asten

07 juni 2019

Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft vandaag bij acties op vier locaties in de gemeente Asten controles uitgevoerd. Daarnaast heeft de gemeente ook nog enkele controles uitgevoerd bij enkele locaties. Bevindingen Bij de controles zijn de...

Resultaten Quick scan lokale democratie

06 juni 2019

In april hebben wij een enquête gehouden over wat u vindt van de lokale democratie in de gemeente Asten. Deze enquête vormt een onderdeel van het programma Vitale democratie in Asten waarin we werken aan de cultuurverandering zoals opgenomen in de T...

Spelregels voor toekomstige burgerinitiatieven

03 juni 2019

De gemeenteraad van Asten juicht burgerinitiatieven van harte toe en wil deze graag faciliteren. Onlangs is ze akkoord gegaan met het vaststellen van een aantal spelregels hiervoor. Verder is een bedrag voor de ondersteuning van burgerinitiatieven...

Werkzaamheden Heesakkerweg

28 mei 2019

Na aanleg van de nieuwe rotonde, zijn ook de werkzaamheden aan de betonverharding van dit deel van de Heesakkerweg klaar. In de nacht van zondag 2 juni op maandag 3 juni 2019 wordt de weg tussen Asten en Someren weer opengesteld. De betonverharding...