Bedrijventerreinenvisie

 • Bedrijventerreinenvisie Asten Someren 2009-2023 is geschreven door de gemeenten Someren en Asten samen met het lokale bedrijfsleven:
  • Ondernemersverenigingen Asten en Someren
  • Ondernemersvereniging Industrieel Contact Asten en Someren
  • Kamer van Koophandel
  • Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij
  • Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Doel visie

 • Een gezamenlijke aanpak op concrete actiepunten om kwalitatief hoogwaardige en duurzame vestigingsplaatsen voor Somerense en Astense ondernemers te behouden
 • Herstructurering en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen
 • Ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen
 • Gezamenlijk gedragen bedrijventerreinenbeleid
 • Uitvoeringsparagraaf met concrete acties voor overheid en bedrijfsleven