Interesse in bedrijfskavel

  • De gemeente doet regelmatig onderzoek naar de actuele behoefte aan industriegrond bij ondernemers uit Asten en directe omgeving
  • Zo kunnen wij op maat bedrijventerrein ontwikkelen en ondernemers op de hoogte houden van ontwikkelingen op dat gebied
  • Voor vragen neem contact op met verkoopmanager Eric Sprangers (0493) 671 212

Florapark

  • De ontwikkeling van bedrijventerrein Florapark nabij het voormalige Ei van Ommel en de Floralaan is helaas vertraagd door een tussenuitspraak van Raad van State over het bestemmingsplan. Op 19 juli 2016 heeft de gemeenteraad van Asten een herzien bestemmingsplan Florapark vastgesteld. Opnieuw zal Raad van State naar het bestemmingsplan gaan kijken. De uitspraak wordt begin 2017 verwacht. Direct na de uitspraak wordt gestart met het bouwrijp maken van het bedrijventerrein. Naar verwachting is het bedrijventerrein in juni/juli 2017 volledig bouwrijp en kunnen de eerste ondernemers vervolgens starten met de bouw van hun bedrijfspanden
  • Er is reeds een start gemaakt met de verkoop in de vorm van voorreserveringen, waarvan al door 10 ondernemers gebruik is gemaakt. De verkoop van gronden vindt pas plaats als het bedrijventerrein bouwrijp is

Registratieformulier

  • Met het belangstellingsregistratieformulier geeft u uw interesse voor industriegrond door
  • Ook als u op dit moment geen concrete interesse hebt voor vestiging op Florapark, vul dan toch het formulier in. De gemeente houdt dan ook andere mogelijkheden voor u in de gaten en informeert u tijdig