Reclamebelasting

  • Belastingplichtig als u één of meer reclameobjecten heeft op of bij uw vestiging binnen in het centrum.
  • Het gaat om de reclameobjecten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • De gebruiker van het pand betaalt de belasting.
  • De opbrengst wordt ingezet voor structurele financiering van het ondernemersfonds voor activiteiten die de economische aantrekkelijkheid van het centrum versterken.
  • Bekijk meer informatie in de Verordening Reclamebelasting.

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Met ingang van 1 januari 2018 verzorgt de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Asten. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB: www.bs-ob.nl of bel naar: (088) 551 0000.

Zelf regelen

Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u per 1 januari 2018 al uw lokale belastingzaken online kunt regelen.

Kosten 2022

  • Minimaal € 255,00 en maximaal € 510,00.
  • De hoogte is afhankelijk van de WOZ-waarde

Bezwaar