Toeristenbelasting

  • U betaalt belasting als u één of meerdere personen laat overnachten en hier een vergoeding in welke vorm dan ook voor vraagt.
  • Voor personen die niet zijn ingeschreven in het BRP van Asten (zoals toeristen en arbeidsmigranten).
  • Via toegezonden aangiftebiljet moet u jaarlijks het aantal overnachtingen van voorgaand jaar doorgeven.
  • Indien u geen formulier heeft ontvangen en niet-ingezetenen heeft gehuisvest, bent u verplicht dit formulier op te vragen bij de Belastingsamenwerking Oost-Brabant.
  • Als u een overnachtingsplaats begint moet u dit melden bij de gemeente en bij de Belastingsamenwerking Oost-Brabant.

Kosten 2022

 
  Toeristenbelasting

Prijs (per persoon per overnachting) 

  Hotel €      2,15
 

Bed & Breakfast en daaraan gelijkgestelde accommodaties

€     2,15
  Overige accommodaties €     1,40

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Met ingang van 1 januari 2018 verzorgt de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Asten. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB: www.bs-ob.nl of bel naar: (088) 551 0000.

Zelf regelen

Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u per 1 januari 2018 al uw lokale belastingzaken online kunt regelen.