Toeristenbelasting

  • U betaalt belasting als u één of meerdere personen laat overnachten en hier een vergoeding in welke vorm dan ook voor vraagt.
  • Voor personen die niet zijn ingeschreven in het BRP van Asten (zoals toeristen en arbeidsmigranten).
  • Via toegezonden aangiftebiljet moet u jaarlijks het aantal overnachtingen van voorgaand jaar doorgeven.
  • Indien u geen formulier heeft ontvangen en niet-ingezetenen heeft gehuisvest, bent u verplicht dit formulier op te vragen bij de Belastingsamenwerking Oost-Brabant.
  • Als u een overnachtingsplaats begint moet u dit melden bij de gemeente en bij de Belastingsamenwerking Oost-Brabant.

Kosten 2020

  • Per persoon per nacht € 2,15 voor overnachtingen
  • Per persoon per nacht € 1,40 voor overnachtingen op een kampeerterrein, kampeerboerderij of in (particuliere) woningen

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Met ingang van 1 januari 2018 verzorgt de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Asten. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB: www.bs-ob.nl of bel naar: (088) 551 0000.

Zelf regelen

Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u per 1 januari 2018 al uw lokale belastingzaken online kunt regelen.