Toeristenbelasting

  • U betaalt belasting als u één of meerdere personen laat overnachten en hier een vergoeding in welke vorm dan ook voor vraagt
  • Voor personen die niet zijn ingeschreven in het BRP van Asten (zoals toeristen en arbeidsmigranten)
  • Via toegezonden aangiftebiljet moet u jaarlijks het aantal overnachtingen van voorgaand jaar doorgeven
  • Indien u geen formulier heeft ontvangen en niet-ingezetenen heeft gehuisvest bent u verplicht dit formulier op te vragen bij de gemeente
  • Als u een overnachtingsplaats begint moet u dit melden bij de gemeente

Kosten

  • Per persoon per nacht € 2,10 voor overnachtingen
  • Per persoon per nacht € 1,35 voor overnachtingen op een kampeerterrein, kampeerboerderij of in (particuliere) woningen