Evenementen

 • Voor het organiseren van een evenement heeft u een vergunning nodig.
 • Voorbeelden van evenementen zijn een vlooienmarkt, festival, braderie, optocht, straatfeest, sponsorloop etc. 
 • Bekijk voor meer informatie het evenementenbeleid. (pdf, 2.320 kB) 

Aanvragen vergunning

 • U doet uw aanvraag minimaal acht weken voor het evenement.
 • Bij een grootschalig evenement (meer dan 500 personen) ontvangen wij de aanvraag het liefst twaalf weken van te voren.
 • Als uw aanvraag niet compleet is, laat de gemeente u weten binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt inleveren.
 • Zolang er stukken ontbreken, kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen.

Drank schenken

 • Als u tijdens het evenement zwak- alcoholhoudende dranken wilt schenken op een locatie die niet valt onder een Drank- en horecavergunning dan hebt u een ontheffing (pdf, 51 kB)  nodig

Brandveiligheid

 • Voor het brandveilig gebruik van 'niet-bouwwerken' zoals tenten bij evenementen, tribunes, e.d. zijn landelijke regels.
 • U hebt geen vergunning nodig maar moet mogelijk wel een melding doen.
 • U hoeft geen gebruiksmelding in te dienen als u:
  • al een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken heeft voor de activiteit
  • een evenementenvergunning nodig heeft.
  • In dat geval levert u namelijk de gegevens voor brandveiligheid al aan bij die aanvraag
 • U moet wel een gebruiksmelding indienen wanneer u een activiteit organiseert:
  • op een plaats en daar ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel) plaatst, bijvoorbeeld een bijeenkomsttent, tribune of een podium.
  • in een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen.
  • in de tijdelijke verblijfsruimte verzorging biedt aan meer dan 10 personen onder 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.
  • in een tijdelijke verblijfsruimte die is bestemd voor meer dan 150 personen.
  • De melding moet ten minste vier weken voor de start van de activiteit worden ingediend bij de gemeente.
  • Hiervoor gebruikt u het Formulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (pdf, 246 kB) .

Kosten

 • Afhankelijk van uw evenement