Horecaterras

  • Voor het opstellen van een terras heeft u als horecaondernemer geen vergunning nodig, maar er is wel beleid en er zijn nadere regels van toepassing.
  • Als op het terras alcohol wordt geschonken, dan moet het terras als lokaliteit op de Alcoholwetvergunning staan.
  • Is het terras tijdens een evenement opengesteld? Dan hebt hiervoor een ontheffing artikel 35 Alcoholwetvergunning nodig.
  • Aanvraag ontheffing artikel 35 ALcoholwetvergunning (pdf, 97 kB) 
  • Voor het (gedeeltelijk) gebruiken van gemeentegrond betaalt u een vergoeding (een soort huur van gemeentegrond).
  • U betaalt jaarlijks een vergoeding voor het gebruiken van gemeentegrond.