Horecaterras

  • Voor het opstellen van een terras heeft u als horecaondernemer geen vergunning nodig, maar er is wel beleid (PDF, 3.401 kB)  en er zijn nadere regels (PDF, 718 kB)  van toepassing.
  • Als op het terras alcohol wordt geschonken dan moet het terras als lokaliteit op de drank- en horecavergunning staan
  • Is het terras tijdens een evenement opengesteld? Dan hebt hiervoor een ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet nodig
  • Voor het (gedeeltelijk) gebruiken van gemeentegrond betaalt u een vergoeding (een soort huur van gemeentegrond)
  • U betaalt jaarlijks een vergoeding (PDF, 222 kB)  voor het gebruiken van gemeentegrond