Loterijen

Loterijvergunning

Voor het organiseren van een loterij heeft u een loterijvergunning nodig. Het betreft hier kansspelen om prijzen  of premies, waarbij de winnaar aangewezen wordt door kansbepaling. Deze vergunning vraagt u minimaal 8 weken voor de loterij aan bij de gemeente.

Voor het organiseren van een kleine kansspelactiviteit (bijvoorbeeld bingo, rad van fortuin) kunt u een melding doen bij de gemeente. U doet uw  melding minstens 3 weken voor de geplande datum.

Voorwaarden loterijvergunning

  • De vergunning kan alleen worden aangevraagd door of namens een stichting of vereniging
  • Het doen van de loterij is van algemeen belang
  • Tenminste 50% van de opbrengst wordt besteed aan het doel waarvoor de actie is gehouden
  • Het prijzengeld bedraagt niet meer dan € 4.500,00. Bij een hogere waarde moet u de vergunning aanvragen bij de minister van Justitie.
  • Aanvraagformulier loterijvergunning (pdf, 37 kB) 

Voorwaarden melding klein kansspel

  • Uw organisatie bestaat tenminste 3 jaar
  • Het doel van de organisatie is duidelijk en mag niet het organiseren van kansspelactiviteiten zijn
  • Het prijzenpakket  is  maximaal  € 400,00 per spelronde en maximaal         € 1.550,00 per bijeenkomst
  • Aanvraagformulier Bingo bijeenkomst (pdf, 59 kB)