Venten en flyeren

  • U hebt een ventvergunning nodig als u verkoopt langs de deur, of langs de openbare weg (niet vanaf een standplaats) goederen te koop wilt aanbieden.
  • U hebt een ontheffing nodig om te mogen flyeren of samples uit te delen in de gemeente.

Kosten

  • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn legeskosten verschuldigd.

Bekijk ook