Tijdelijke verkeersmaatregel

 • Aanvragen als je de weg of openbare ruimte op een andere manier wilt gebruiken.
 • Bijvoorbeeld als je de weg tijdelijk wilt afsluiten of wilt parkeren op plaatsen waar dat niet mag.

Aanvragen

 • Een tijdelijke verkeersmaatregel kun je aanvragen via de email gemeente@asten.nl ter attentie van het team Verkeer.
 • Tenminste 14 dagen voor de start van de werkzaamheden aanvragen.

Vereisten

 • Naw-gegevens, telefoonnummer en emailadres doorgeven.
 • Omschrijving van de activiteiten.
 • Begin- en einddatum van de periode.
 • Beschrijving en tekening waarin staat welk bedrijf welke maatregel uitvoert.
 • Omleidingsplan met de afgesloten wegen en op welke wegen een omleidingsroute wordt ingesteld.
 • Het opstellen van een omleidingsplan ligt bij de aanvrager, net als eventuele kosten.

Mogelijke afwijzing / vertraging

 • De aanvraag wordt getoetst. Onvolledige aanvragen of in verband met werkzaamheden/evenementen kan de gemeente de aanvraag afwijzen.
 • Belanghebbenden kunnen bezwaar maken en eventueel in beroep gaan bij de rechtbank.

Meer informatie