Tijdelijke verkeersmaatregel

 • Aanvragen als je de weg of openbare ruimte op een andere manier wilt gebruiken
 • Bijvoorbeeld als je de weg tijdelijk wilt afsluiten of wilt parkeren op plaatsen waar dat niet mag

Aanvragen

 • Een tijdelijke verkeersmaatregel kun je aanvragen via de email gemeente@asten.nl ter attentie van het team Verkeer
 • Tenminste 14 dagen voor de start van de werkzaamheden aanvragen

Vereisten

 • Naw-gegevens, telefoonnummer en emailadres doorgeven
 • Omschrijving van de activiteiten
 • Begin- en einddatum van de periode
 • Beschrijving en tekening waarin staat welk bedrijf welke maatregel uitvoert
 • Omleidingsplan met de afgesloten wegen en op welke wegen een omleidingsroute wordt ingesteld
 • Het opstellen van een omleidingsplan ligt bij de aanvrager, net als eventuele kosten

Mogelijke afwijzing / vertraging

 • De aanvraag wordt getoetst. Onvolledige aanvragen of in verband met werkzaamheden/evenementen kan de gemeente de aanvraag afwijzen
 • Belanghebbenden kunnen bezwaar maken en eventueel in beroep gaan bij de rechtbank

Meer informatie