Vegen van wegen

Aannemer “Blink” gaat vanaf 1 januari 2017 het veegwerk (straatreiniging) en de onkruidbestrijding verzorgen in Asten en Someren.
Dit doen zij op klinkers, tegels en straten waar trottoirbanden en straatkolken te vinden zijn, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Werken op beeldniveau

Anders dan voorheen te vegen op vaste tijden, gaan we nu op een vooraf bepaald beeldniveau werken. Dat betekent dat vooraf is bepaald hoeveel verontreiniging er op de verhardingen mag liggen en hoeveel onkruid er op verhardingen mag staan om een bepaald beeld te behouden.

Keuringen

Door keuringen op minimaal 25 willekeurige plekken per gemeente die elke 4 weken plaats vinden, bepaalt het veegbedrijf waar onkruidwerkzaamheden nodig zijn.
Het is dus niet meer zo dat op vaste tijdstippen een veegwagen met stalen borstel of onkruidmachine (met heet water en hete-lucht) door de straat komt. Maar puur afhankelijk van de beoordeling uit de steekproeven van beeldkeuring.

Extra ondersteuning

In enkele situaties kan het nodig zijn dat handmatig met bosmaaier en bladblazers ondersteuning is voor de veegwagen of onkruidmachine. Dit geldt voor de voor machine onbereikbare plekken zoals parkeerterreinen, parkeerstroken, trottoirs, en fietsroutes.
Ook in de bladval of bloesemperiode zal met bladblazers worden geassisteerd.

Bijsturen

Om het afgesproken beeld te behouden, sturen we steeds bij. Het blijft voor bewoners mogelijk om de moeilijk bereikbare plekken handmatig te vegen en onkruid weg te halen.
Bij extreme gevallen waar erg veel vuil ligt of onkruid tussen de stenen staat, kunt u hiervan een melding doen.
U kunt hiervoor een melding woon- en leefomgeving maken via de website, contact opnemen met het Klant Contact Center of melden via de “buiten beter-app”.