Bewijs van in leven zijn

  • Soms nodig voor pensioenfondsen of andere uitkerende instanties.
  • Bewijs van in leven zijn: persoonlijk aan de balie op afspraak.
  • Attestatie de vita: ook geldig voor het buitenland, maak een afspraak en neem een geldig legitimatiebewijs mee. U moet het persoonlijk aan de balie aanvragen.
  • Betalen bij de aanvraag.
  • Neem de brief mee van de instantie die het Bewijs van in leven zijn nodig heeft.

Kosten

Bewijs van in leven zijn€ 10,90
Attestatie de vita€ 13,20