Geheimhouding persoonlijke gegevens

  • U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen.
  • De gemeente verstrekt uw gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) dan niet aan derden.
  • Direct online aanvragen met DigiD.
  • U hoeft geen reden op te geven.
  • Bij verhuizing hoeft u niet opnieuw een verzoek tot geheimhouding aan te vragen.
  • Voor meer informatie neemt u  contact op met ons Klant Contact Centrum.

Voor wie?

  • U kunt alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kind(eren) geheimhouding aanvragen.
  • Als u kind meerderjarig is, dan moet het zelf geheimhouding aanvragen.

Uitzonderingen

  • In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens niet geheim blijven.
  • De gemeente is verplicht om gegevens te verstrekken aan overheidsinstellingen of andere instellingen met een publiekrechtelijke taak.