Uittreksel BRP

  • Bewijs dat u in de gemeente staat ingeschreven, bijvoorbeeld als u zich wilt inschrijven bij een woningstichting
  • Aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven
  • Direct online aanvragen met DigiD of persoonlijk bij de gemeente, neem dan een geldig identiteitsbewijs mee
  • Betalen bij de aanvraag

Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.

Kosten

€ 10,70

Machtigen

  • Als de aanvrager niet zelf komt, kan een gemachtigde het uittreksel aanvragen
  • Neem een ingevuld machtigingsformulier (PDF, 21 kB)  en een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde mee

Uittreksel burgerlijke stand

  • Heeft u een schriftelijk bewijs van een levensgebeurtenis zoals een geboorte, huwelijk/partnerschap, echtscheiding of overlijden nodig, vraag dan een uittreksel burgerlijke stand aan