Uittreksel Burgerlijke stand

 • Schriftelijk bewijs van een levensgebeurtenis zoals:
  • geboorte
  • huwelijk/partnerschap
  • echtscheiding
  • overlijden
 • Aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.
 • Direct online aanvragen met DigiD.
 • Online betaalt u vooraf met iDEAL. Het uittreksel wordt per post thuis gestuurd.
 • Hebt u het uittreksel direct nodig? Regelt u het liever in het gemeentehuis?
 • Maak dan een afspraak.
 • Neem dan een geldig identiteitsbewijs mee.
 • Betalen bij de aanvraag.

Kosten 2022

€ 14,30

Machtigen

 • Als de aanvrager niet zelf komt, kan een gemachtigde het uittreksel aanvragen.
 • Neem een ingevuld machtigingsformulier (pdf, 409 kB)  en geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde mee.

Internationaal uittreksel

 • Hebt u een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand nodig voor internationaal gebruik?
 • Geef dit dan altijd aan bij de aanvraag. U krijgt dan een uittreksel op een formulier in meerdere talen.

Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

 • Hebt u een bewijs nodig dat u in de gemeente staat ingeschreven, bijvoorbeeld voor inschrijven bij een woningstichting, het overschrijven van een auto of voor een examen?
 • Vraag dan een uittreksel Basisregistratie Personen aan.