Uittreksel burgerlijke stand

  • Schriftelijk bewijs van een levensgebeurtenis zoals een geboorte, huwelijk/partnerschap, echtscheiding of overlijden.
  • Aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.
  • Direct online aanvragen met DigiD of persoonlijk bij de gemeente, neem dan een geldig legitimatiebewijs mee.
  • Betalen bij de aanvraag.

Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.

Kosten

€ 13,20

 

Machtigen

  • Als de aanvrager niet zelf komt, kan een gemachtigde het uittreksel aanvragen.
  • Neem een ingevuld machtigingsformulier (PDF, 409 kB)  en geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde mee.

Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

Hebt u een bewijs nodig dat u in de gemeente staat ingeschreven, vraag dan een uittreksel Basisregistratie Personen aan.