Uittreksel Burgerlijke stand

 • Schriftelijk bewijs van een levensgebeurtenis zoals:
  • geboorte
  • huwelijk/partnerschap
  • echtscheiding
  • overlijden
 • Aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.
 • Direct online aanvragen met DigiD.
 • Online betaalt u vooraf met iDEAL. Het uittreksel wordt per post thuis gestuurd.
 • Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Hebt u het uittreksel direct nodig?
 • Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum.
 • Neem dan een geldig identiteitsbewijs mee.
 • Betalen bij de aanvraag.

Kosten

€ 13,80

Machtigen

 • Als de aanvrager niet zelf komt, kan een gemachtigde het uittreksel aanvragen.
 • Neem een ingevuld machtigingsformulier (pdf, 409 kB)  en geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde mee.

Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

 • Hebt u een bewijs nodig dat u in de gemeente staat ingeschreven, bijvoorbeeld voor inschrijven bij een woningstichting, het overschrijven van een auto of voor een examen?
 • Vraag dan een uittreksel Basisregistratie Personen aan.